Evalueren beleid

In een (brandveiligheids)beleid legt een organisatie vast hoe zij invulling geeft aan wet- en regelgeving en haar eigen ambitie voor wat betreft brandveiligheid.

Wat staat er in een brandveiligheidsbeleid?

In een brandveiligheidsbeleid beschrijft een organisatie de ambitie die zij heeft omtrent brandveiligheid en hoe zij invulling geeft aan de wet- en regelgeving. De ambitie van het brandveiligheidsbeleid heeft betrekking op:

 • De specifieke restrisico’s binnen de organisatie

 • Risico acceptatie

 • Compliance

 • Bestuurlijke aansprakelijkheid

 • Imago en bedrijf continuïteit

In het beleid wordt vastgelegd hoe zij dit vertaald naar uitvoeringsplannen en operationele invulling daarvan. Uiteraard worden ook de financiële kaders / uitgangspunten in het beleid vastgelegd. Aan het beleidsplan is een uitvoerige risicoanalyse voorafgegaan. Tevens staat in het beleid beschreven hoe het gewenste niveau wordt geborgd.

Actualisatie brandveiligheidsbeleid

Het is van groot belang het beleid periodiek te evalueren en wellicht over te gaan tot een beleidsactualisatie. Er zijn immers diverse omstandigheden die kunnen veranderen en die van grote invloed zijn op het beleid. Denk hierbij aan:

 • Veranderende wet- en regelgeving

 • Veranderende risicoanalyse

 • Andere huurders / clienten

 • Nieuwe casuïstiek

 • Strategiewijziging van de organisatie

 • Toegenomen kosten voor materialen

 • Andere financiële uitdagingen

 Al deze factoren kunnen leiden tot een wijziging van het beleid en het bijstellen van diverse parameters. Inprevo begeleid diverse organisatie bij het opstellen van het beleid maar ook bij het monitoren en evalueren van beleid.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op