Inventarisatie brandveiligheid

Een inspectie brandveiligheid richt zich op verschillende onderdelen en maakt inzichtelijk hoe de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische voorzieningen met elkaar in verhouding staan en of deze voldoen aan de wettelijke eisen.

Inspecties brandveiligheid

Een brandscan geeft u inzicht in de status van de brandveiligheidsvoorzieningen van uw vastgoedportefeuille. Door dit inzicht kunt u de prioriteiten m.b.t. herstel bepalen en bent u in staat om gestructureerd en (kosteneffectief) brandveiligheid in te richten. U kunt uw geld daar besteden waar het op dat moment het hardste nodig is. Dit komt de brandveiligheid van uw panden ten goede omdat de meest urgente brandveiligheidsrisico’s direct aangepakt kunnen worden. Daarnaast leveren onze brandveiligheidsinspecties u tijdwinst én minder onnodige kosten op.

Animatievideo Brandscan

Snel en duidelijk inzicht

Inzicht in de status van uw brandveiligheidsvoorzieningen begint met een goede inventarisatie. Inprevo kan voor u diverse soorten brandscans uitvoeren. Bouwkundige en installatietechnische inventarisaties maar ook BIO (Bouwkundig, Installatietechnisch en Organisatorisch) inventarisaties waarbij we alle aspecten van brandveiligheid in samenhang met elkaar in kaart brengen en integrale aanbevelingen kunnen doen. De brandscans variëren in omvang, diepgang en manier van rapporteren. Wij stemmen graag met u af welke variant het best past bij uw doelstelling voor de scan. Deze afstemming aan de “voorkant” is van groot belang. Hierdoor zijn de bevindingen uit de brandscan in overeenstemming met de door u gewenste criteria en kunt u aan de slag met de uitvoering van de werkzaamheden die staan beschreven in de rapportage.

Uitgebreide rapportages

Om u te helpen met de uitvoering van de brandveiligheidsinspecties, kunnen de rapportages ook van de volgende onderdelen worden voorzien:

  • Een plan van aanpak;

  • Kostenindicatie;

  • Het aanbesteden van herstelwerkzaamheden.

Inprevo kan u ook hierbij ondersteunen in de vorm van projectbegeleiding in de herstelfase. Door middel van diverse controles op de uitvoering van de brandveiligheidsmaatregelen borgen wij dat deze correct en conform het gewenste kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.

Inspectie brandveiligheid nodig?

Inprevo beschikt over 15 bouwkundige brandveiligheidsexperts voor het uitvoeren van professionele inspecties. Wij kunnen snel schakelen maar ook grote langlopende projecten op dit gebied efficiënt uitvoeren.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op