Een gebruiksmelding is een melding waarbij de gemeente op de hoogte wordt gesteld dat een gebouw in gebruik wordt genomen. Met een gebruiksmelding heeft de gemeente inzicht op de aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen en kan controleren/handhaven op het gebied van brandveiligheid.

Bij een gebruiksmelding zit een tekening waarop alle brandveiligheidsvoorzieningen zijn ingetekend zodat het voor de vergunningverlener (gemeente) helder is hoe het gebouw brandveilig gebruikt wordt.

Vereisten van een gebruiksmelding

Een gebruiksmelding moet worden gedaan in de volgende gevallen:

  • Indien er meer dan 50 personen gelijktijdig aanwezig zijn in een gebouw (geldt niet voor een woongebouw);

  • Indien er een vorm van gelijkwaardigheid is gebruikt voor eisen uit hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012;

  • Indien er kamergewijze verhuur wordt verleend aan 5 of meer personen.

Het tweede punt geldt voor een gelijkwaardigheid voor de hoofdstukken die gaan over installaties en het gebruik van bouwwerken. De gebruiksmelding moet voldoen aan de indieningvereisten volgens het Bouwbesluit 2012.

Indienen van een gebruiksmelding

Plattegrondtekeningen en een situatieschets moeten worden ingediend bij de gemeente via het digitaal omgevingsloket omgevingsvergunning (OLO). In dat OLO beantwoordt u een aantal vragen zodat het duidelijk is om welk gebouw en welk gebruik het gaat en welke voorzieningen er aanwezig zijn. Dit dient een maand voordat het gebouw in gebruik wordt genomen te gebeuren. Als de gebruiksmelding tijdig is gedaan, kan het gebouw in gebruik worden genomen zonder dat u hoeft te wachten op een toestemming. De gemeente heeft overigens wel de mogelijkheid om aanvullende eisen te verbinden aan het gebruik.

Verschil met een omgevingsvergunning brandveilig gebruik

In de volgende gevallen is een gebruiksmelding onvoldoende en is een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig:

  • Voor het aanbieden van een nachtverblijf aan meer dan 10 personen;

  • Voor het aanbieden van een dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar;

  • Voor het aanbieden van een dagverblijf aan lichamelijk of verstandelijk gehandicapten.

Deze vergunning wordt ook via het OLO aangevraagd, maar het verschil is dat deze daadwerkelijk wordt getoetst en u het gebouw pas kunt gebruiken nadat de vergunning is verleend. Hierbij geldt de zogenaamde uitgebreide procedure en dat betekent dat het toetsen van de aanvraag 26 weken kan duren voordat de vergunning wordt verleend. De vergunning dient dus tijdig te worden aangevraagd, hoewel deze procedure vaak sneller wordt doorlopen.

Wat als er een gebouw zonder gebruiksmelding of vergunning wordt gebruikt?

Als het gebruik van een gebouw aan één van de criteria voldoet maar er is geen gebruiksmelding gedaan of als er nog geen vergunning brandveilig gebruik is verleend, dan bent u in overtreding.

Mocht er iets gebeuren, dan kunt u als gebruiker verantwoordelijk worden gehouden op het moment dat er een calamiteit plaatsvindt.

Wet u wat er op u afkomt door de Omgevingswet?

Veranderingen in de wetgeving

Per 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking en daarmee een nieuw Bouwbesluit: het Besluit bouwwerken leefomgeving. De gebruiksmelding blijft, maar de omgevingsvergunning brandveilig gebruik komt te vervallen. Per gebruiksfunctie is het dan afhankelijk van het aantal personen of er een gebruiksmelding moet worden gedaan. Zo is het dan verboden om zonder gebruiksmelding een bouwwerk te gebruiken met een woonfunctie voor zorg waar tenminste 1 cliënt woont. Bij dagverblijf voor kinderen jonger dan 12 jaar of voor personen met een beperking geldt het aantal van meer dan 10 personen. Het aantal van 10 personen geldt ook voor gebruiksfuncties waar men kan overnachten zoals een logiesfunctie en gezondheidszorgfunctie met bedgebied, maar ook bij een celfunctie. In kantoren en industrie is het aantal op minimaal 150 personen gesteld en in de overige functies op 50 personen. Dat geldt bijvoorbeeld bij winkels, sportgelegenheden of parkeergarages.

De indieningsvereisten en de indieningstermijn van 4 weken blijven ongewijzigd. Wel kan de gemeente het aantal aanwezige personen waarbij een gebruiksmelding noodzakelijk is, wijzigen door middel van zogenaamde Maatwerkregels. Dit is alleen mogelijk voor de celfunctie, de gezondheidszorgfunctie en de logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw.

Verzwaring bij woonfunctie voor zorg

Met name de verplichting om voor alle woonfuncties in het kader van zorg een gebruiksmelding te eisen, is een aanzienlijke verzwaring. Nu ligt de eis voor het verlenen van nachtverblijf in het kader van zorg op 10 personen. Hierbij moet ook nog eens worden aangetekend dat veel gemeenten de woonfuncties niet onder de noemer nachtverblijf scharen. Waar nu dus veel woonfuncties voor zorg geen melding hebben gedaan, wordt deze met de invoering van de Omgevingswet (verwachting 1 juli 2022) voor iedere woonfunctie voor zorg verplicht. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen nieuw te bouwen en bestaande woonfuncties.

Gebruiksmelding nodig?

Inprevo kan namens uw bedrijf deze gebruiksmelding doen of de aanvraag omgevingsvergunning verzorgen. U levert specifieke gegevens voor uw aanvraag aan (bv. wie de gebruiker is, onder welke naam, etc.) en wij dienen deze voor u in. Ook helpt Inprevo u met het opstellen van de tekening en controleert het gebouw op brandveiligheid.

Wilt u meer informatie? Of vraag direct een offerte aan!

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op