gebruiksmelding of melding brandveilig gebruik wordt toegepast om de gemeente op de hoogte te stellen dat een gebouw in gebruik wordt genomen

Gebruiksmelding

Een gebruiksmelding of melding brandveilig gebruik wordt toegepast om de gemeente op de hoogte te stellen dat een gebouw in gebruik wordt genomen. Met een gebruiksmelding heeft de gemeente inzicht op de aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen en kan controleren/handhaven op het gebied van brandveiligheid.

Bij een gebruiksmelding zit een tekening waarop alle brandveiligheidsvoorzieningen zijn ingetekend zodat het voor de vergunningverlener (gemeente) helder is hoe het gebouw brandveilig gebruikt wordt.

Vereisten van een gebruiksmelding

In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staat voor welke gebruiksfuncties er een gebruiksmelding verplicht is. Per gebruiksfunctie is het afhankelijk van het aantal personen of er een gebruiksmelding moet worden gedaan. Zo is het dan verboden om zonder gebruiksmelding een bouwwerk te gebruiken met een woonfunctie voor zorg waar tenminste 1 cliƫnt woont. Bij dagverblijf voor kinderen jonger dan 12 jaar of voor personen met een beperking geldt het aantal van meer dan 10 personen. Het aantal van 10 personen geldt ook voor gebruiksfuncties waar men kan overnachten zoals een logiesfunctie en gezondheidszorgfunctie met bedgebied, maar ook bij een celfunctie. In gebruiksfuncties die in openbare gebouwen zijn gelegen, zoals winkels of sportgebouwen is het aantal vastgesteld op 50 personen. In gebruiksfuncties gelegen in niet-openbare gebouwen, zoals kantoren of fabrieken is het aantal 150 personen.

Indienen van een gebruiksmelding

Plattegrondtekeningen en een situatieschets moeten worden ingediend bij de gemeente via het digitale loket van de gemeente. Dit dient een maand voordat het gebouw in gebruik wordt genomen te gebeuren. Als de gebruiksmelding tijdig is gedaan, kan het gebouw in gebruik worden genomen zonder dat u hoeft te wachten op een toestemming. De gemeente heeft overigens wel de mogelijkheid om aanvullende eisen te verbinden aan het gebruik.

Veranderingen in de wetgeving

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden en daarmee het Besluit bouwwerken leefomgeving als opvolger van het Bouwbesluit 2012. De gebruiksmelding blijft, maar de omgevingsvergunning brandveilig gebruik is komen te vervallen.

Gebruiksmelding nodig?

Inprevo kan namens uw bedrijf deze gebruiksmelding doen. U levert specifieke gegevens voor uw aanvraag aan (bv. wie de gebruiker is, onder welke naam, etc.) en wij dienen deze voor u in. Ook helpt Inprevo u met het opstellen van de tekening en controleert het gebouw op brandveiligheid.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op