Opstellen PvE's en Upd's installaties

Een brandveiligheidsinstallatie is een belangrijk onderdeel van de brandveiligheid van uw gebouw. Hier zijn PVE Brandmeld- en ontruimingsplannen onderdeel van.

Een brandveiligheidsinstallatie moet goed aansluiten op de overige aspecten van brandveiligheid van uw bedrijf en daarvoor is het van belang om de uitgangspunten voor deze installaties goed vast te leggen.

PVE Brandmeld- en ontruimingsplan

De uitgangspunten van een Brandmeld- en ontruimingsinstallatie worden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE). In het PvE worden de wettelijke aspecten en de wensen van de eigenaar/gebruiker of verzekeraar met elkaar gecombineerd en afgewogen en vastgelegd. Inprevo kent de wettelijke aspecten en kan deze goed combineren met uw wensen, maar ook uw belangen. Wij zijn onafhankelijk ten opzichte van leveranciers, waardoor wij kunnen adviseren wat voor u van belang is, zonder rekening te hoeven houden of de oplossing in ons assortiment voor komt.

UPD Sprinkler

De uitgangspunten van (Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen (VBB-systemen) zoals sprinklerinstallaties, watermistinstallaties, gasblusinstallaties etc. worden vastgelegd in een Uitgangspuntendocument (UPD). Dit document vormt vaak een onderdeel van de bouwvergunningaanvraag in het kader van gelijkwaardigheid. Inprevo levert UPD’s voor de verschillende installaties, waarbij uw belangen centraal worden gesteld.

Contact ons over brandveilig-, UPD installaties en het opstellen van PvE'S!

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op