Informatiebijeenkomsten gebruikers

Betrek uw huurders bij brandveiligheid door samen met Inprevo een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren.

Voorlichtingsbijeenkomst brandveiligheid

Als woningcorporatie doet u er alles aan om uw woningvoorraad brandveilig te maken en te houden. Het gedrag en de kennis van uw huurders zijn naast alle bouwkundige en installatietechnische voorzieningen van grote invloed op de mate van brandveiligheid. Het merendeel van alle branden heeft een oorzaak in menselijk gedrag. Daarnaast is een steeds groter deel van uw huurders mogelijk verminderd zelfredzaam bij brand. Mensen met een fysieke of cognitieve beperking hebben meer tijd of hulp nodig om te kunnen vluchten. Het is van belang dat zij zich bewust zijn van de risico’s en zich op een juiste manier voorbereiden om te vluchten. Door uw huurders proactief te informeren, worden kennis en brandveiligheidsbewustzijn bijgebracht die het gedrag positief kunnen beïnvloeden. Op deze wijze geeft u vanuit uw zorgplicht invulling aan het verkleinen van de kans op brand en het beperken van de gevolgen van brand.

Hoe gaan wij te werk? 

Inprevo bezoekt het wooncomplex en brengt de relevante zaken met betrekking tot het gebruik en de invloed van het menselijk handelen op brandveiligheid in kaart. Denk hierbij aan het obstakelvrij zijn van vluchtwegen, brandgevaarlijke materialen in de gemeenschappelijke ruimten of zaken die risico’s met zich meebrengen zoals bijvoorbeeld de stalling van scootmobielen. Van alle risicovolle zaken maken we foto’s. Daarnaast voeren we op locatie ook altijd graag een gesprek met de gebouwbeheerder of bewonersconsulent om informatie over mogelijke risicovolle situaties te verzamelen. Op basis van deze informatie maken wij een bewonerspresentatie, speciaal voor het bezochte complex.

In de bewonerspresentatie komen de volgende zaken aan de orde:

 • De basis van brandveiligheid in het kort;

 • Vluchtwegen en het belang deze vrij te houden;

 • Onveilige situaties en hoe hiermee om te gaan;

 • Alternatieven voor vluchten;

 • Alarmering bij brand;

 • Handelingsperspectief bij brand;

 • Tips ter voorkoming van brand, ten aanzien van onder andere;

 • Roken;

 • Koken;

 • Stekkerdozen;

 • Accu’s voor telefoons;

 • Afzuigkap, droger;

 • Belang van rookmelders.

Tijdens een aansluitende bewonersbijeenkomst worden bovenstaande zaken aan de hand van de presentatie per complex specifiek toegelicht. Ook wordt uitgelegd waarom het van belang is om de tips toe te passen en elkaar aan te spreken als dat niet het geval mocht zijn. Daarnaast kunnen er afspraken worden gemaakt hoe verminderd zelfredzamen bij brand te ondersteunen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan hulp bij vluchten.

Resultaat

Wist u dat uw medewerkers de oren en ogen van de organisatie zijn als het gaat om brandveiligheid? Beschikken zij over de collectieve alertheid om signalen voor onveilige situaties vroegtijdig te herkennen en weten zij wat te doen in het geval van een calamiteit?

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op