Inprevo verzorgt BHV basis opleidingen voor cusisten
Basis

BHV opleiding basis

Jij verleent de juiste hulp in geval van calamiteiten. Deze opleiding bereidt jou voor op verschillende soorten incidenten die zich op de werkvloer kunnen voordoen.

Prijs
€ 399,00 excl. BTW
Duur
2 dagen
Locatie
Amsterdam, Coevorden, Groningen, Hengelo, Houten, Rotterdam, Zwolle

Tijdens de opleiding BHV Basis leren we jou de basisvaardigheden om ongevallen en incidenten te voorkomen of te bestrijden.

Inhoud opleiding BHV basis

Levensreddende Eerste Hulp (LEH) incl. reanimatie & AED

  • communicatie: het alarmeren en evacueren van personen;

  • het behandelen van letsel;

  • reanimatie en bedienen AED (Automatische Externe Defibrillator);

  • het communiceren met externe hulpverleners.

Brandbestrijding en Ontruiming

  • het bestrijden van een beginnende brand;

  • het gebruik van het juiste blusmiddel;

  • voorbereiding van een ontruiming;

  • systematisch ontruimen.

Na inschrijving ontvang je van ons de link naar het BHV-lesboek. Zo kan jij direct aan de slag.

Scenariobased trainen 

Onze cursisten worden scenariobased getraind. Dat wil zeggen dat zij door middel van realistische scenario's leren te handelen in geval van nood. Geen ellenlange presentaties, maar leren door te doen! Door de praktijkgerichte scenario's worden de deelnemers in staat gesteld situaties in te schatten en adequaat te handelen volgens de juiste procedure. Scenariobased trainen zorgt ervoor dat specifieke bedrijfsrisico's worden getraind bij BHV Basis. 

BHV Diploma geldig houden?

Wanneer de opleiding met goed gevolg wordt afgerond, ontvangt je het BHV Diploma. Om op de hoogte te blijven van de geldende BHV-richtlijnen en om als BHV’er competent te blijven, adviseren wij het BHV-certificaat jaarlijks te verlengen door de training BHV herhaling te volgen.

Vrijstelling

Wanneer je in het bezit bent van een geldig EHBO-diploma krijg je vrijstelling voor het onderdeel Levensreddende Eerste Hulp (LEH). Boek dan alleen de BOC opleiding ( Brand, ontruiming en communicatie)

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op