Basis

BHV Basis

Jij verleent de juiste hulp in geval van calamiteiten. Deze opleiding bereidt jou voor op verschillende soorten incidenten die zich op de werkvloer kunnen voordoen.

Prijs
€ 379,00 excl. BTW
Duur
2 dagen
Locatie
Amsterdam, Houten, Rotterdam

BHV'ers dragen zorg voor preventie en treden op bij incidenten. Door adequaat hulp te verlenen, zorgen zij voor de veiligheid van alle aanwezigen binnen het gebouw. Zij verlenen eerste hulp, ontruimen het gebouw, blussen bij een beginnende brand en zorgen voor de communicatie met externe hulpverleners. Daarnaast zorgen zij voor een goede opvang op de verzamelplaats.

De BHV Basis van Inprevo bereidt BHV'ers voor op verschillende incidenten die zich op de werkvloer kunnen voordoen. De focus ligt op het bijbrengen van elementaire basisvaardigheden.

Trainen ten tijde van het coronavirus

Ook in BHV Basis houden wij rekening met de huidige coronacrisis. Onze oefencentra zijn aangepast en er zijn wijzigingen doorgevoerd in de uitvoering van trainingen. In ons protocol lees je welke veiligheidsmaatregelen Inprevo treft.

Scenariobased trainen 

Onze cursisten worden scenariobased getraind. Dat wil zeggen dat zij door middel van realistische scenario's leren te handelen in geval van nood. Geen ellenlange presentaties, maar leren door te doen! Door de praktijkgerichte scenario's worden de deelnemers in staat gesteld situaties in te schatten en adequaat te handelen volgens de juiste procedure. Scenariobased trainen zorgt ervoor dat specifieke bedrijfsrisico's worden getraind bij BHV Basis. 

Certificaat 

Wanneer de opleiding met goed gevolg wordt afgerond, ontvangt de cursist een certificaat. Om op de hoogte te blijven van de geldende BHV-richtlijnen en om als BHV’er competent te blijven, adviseren wij het BHV-certificaat jaarlijks te verlengen.

Doelgroep

Iedereen die bij calamiteiten adequaat moet kunnen optreden.

BHV Basis in Amsterdam, Rotterdam, Houten (Utrecht) en op klantlocatie

De BHV basis cursist wordt getraind in:

Levensreddende Eerste Hulp (LEH) incl. reanimatie & AED

  • communicatie: het alarmeren en evacueren van personen;

  • het behandelen van letsel;

  • reanimatie en bedienen AED (Automatische Externe Defibrillator);

  • het communiceren met externe hulpverleners.

Brandbestrijding en Ontruiming

  • het bestrijden van een beginnende brand;

  • het gebruik van het juiste blusmiddel;

  • voorbereiding van een ontruiming;

  • systematisch ontruimen.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op