Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

RI&E opstellen

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Ieder bedrijf en instelling is verantwoordelijk voor de veiligheid binnen het pand. Daarom is het verstandig om een RI&E uit te voeren (Risico Inventarisatie & Evaluatie) om risicovolle situaties en scenario’s in kaart te brengen en aan te pakken. Veel organisaties en bedrijven hebben echter niet de kennis in huis, zelf een RI&E opstellen blijkt dan ook vaak een lastige opgave.

RI&E laten opstellen door Inprevo

Laat daarom uw RI&E maken door Inprevo. Inprevo verzorgt deze op een deskundige wijze voor uw organisatie. Bij een RI&E opstellen worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Deskresearch: het verzamelen en beoordelen van bestaande informatie;
  • Inventarisatie door een veiligheidskundige;
  • Beoordeling van arbeidsomstandigheden binnen de organisatie op basis van interviews met leden van het management, uitvoerend personeel en de vertegenwoordiging van het personeel;
  • Verwerking van de gegevens in de rapportage, inclusief een plan van aanpak;
  • Bespreking van de specifieke bevindingen en aanbevelingen.

Tijdens het uitvoeren van de RI&E wordt vastgesteld wat de zogenoemde restrisico’s zijn. Restrisico’s zijn de risico’s die overblijven nadat alle mogelijke maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat ‘er iets fout gaat’. 

Verschillende soorten RI&E's maken

Er zijn verschillende soorten RI&E's die de adviseurs van Inprevo kunnen uitvoeren. Bij een basis RI&E kijken we globaal naar de aanwezige risico’s gerelateerd aan de activiteiten die de organisatie uitvoert en de gevaren op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Als Inprevo een speciaal op BHV-gerichte RI&E opstelt, kan er een solide basis geboden worden voor de inrichting van de BHV-organisatie. Deze RI&E richt zich dan specifiek op risico’s voor personeel en bezoekers binnen uw bedrijf.

RI&E laten opstellen in Rotterdam, Houten, Amsterdam of Goes?

Een RI&E opstellen bevat veel aspecten die wij voor u uit handen kunnen nemen. Heeft u interesse in maken van een RI&E door Inprevo of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie.

 

Neem contact op