Trainen ten tijde van het coronavirus

Trainen ten tijde van het coronavirus

Inprevo heeft maatregelen getroffen om op een veilige en verantwoorde manier trainingen te kunnen geven ten tijde van het coronavirus.

Door het oplopend aantal coronabesmettingen geldt tot nader order het volgende Inprevo trainingsprotocol

Algemene maatregelen:

 • Bij al onze trainingen blijven wij de richtlijnen van het RIVM volgen;

 • Blijf thuis bij corona-gerelateerde klachten, zowel bij uzelf als uw huisgenoten;

 • Blijf alert op het 1,5 meter afstand houden;

 • Mondkapje op bij lopen door een gebouw, mondkapje af mag wanneer u zit;

 • Was/ontsmet regelmatig uw handen;

 • Inprevo blijft trainingen in veilige en aangepaste vorm uitvoeren, zie toelichting verderop

Bij trainingen op klantlocaties:

 • Onze trainers volgen het coronaprotocol zoals van toepassing op uw locatie;

 • Afhankelijk van de door u beschikbaar gestelde ruimte, bedraagt de maximale groepsgrootte 15 personen;

 • Wij vragen u een ruim leslokaal te reserveren zodat cursisten en onze instructeur op 1,5 veilig kunnen werken;

 • Voor de uitvoering van praktijkoefeningen hebben wij veel vloeroppervlakte nodig. Zorg ervoor dat tafels en stoelen in de lesruimte opzij geschoven kunnen worden;

 • De lesruimte dient schoon te zijn en te zijn voorzien van voldoende ventilatiemogelijkheden (ventilatiesysteem, open ramen, deuren);

 • Onze trainers hebben altijd handgel en hygiënische doekjes paraat voor het geval deze op uw locatie niet aanwezig zijn;

 • Voor de praktijkbrandbestrijding dient u te zorgen voor een gereserveerde buitenruimte ter grootte van 4 aaneengesloten parkeerplaatsen.

Bij trainingen op onze oefencentra:

De maximale groepsgrootte per oefencentrum:

 • Amsterdam: maximaal 14 personen per groep (deelnemers zitten op 1,5 meter afstand);

 • Houten: maximaal 12 personen per groep (deelnemers zitten tussen kuchschermen);

 • Rotterdam: maximaal 14 personen per groep (deelnemers zitten tussen kuchschermen);

Verdere informatie:

 • Bij binnenkomst stellen wij de deelnemers een aantal corona-gerelateerde vragen. Wij vragen niet naar de Corona Check-App;

 • De gebruikelijke lunchbuffetten blijven gesloten. De cursist kan voor aanvang van de les kiezen uit een standaard, vegetarisch of halal lunchpakket;

 • Al onze leslokalen kunnen wij voldoende ventileren middels het openen van ramen/deuren in combinatie met een ventilatiesysteem;

 • Onze locaties worden dagelijks goed schoongemaakt en zijn voorzien van de nodige hygiënische middelen.

Bij trainingen in de horeca:

 • Wanneer wij een training voor u uitvoeren in een hotel, restaurant of café, dienen uw cursisten de Corona Check-app te laten zien. Dit is een door de overheid opgelegde maatregel. Inprevo is niet aansprakelijk voor de weigering van uw deelnemers door de betreffende locatie.

Aangepaste trainingsinhoud

 • Lotusslachtoffers: Alleen bij de EHBO-opleidingenwordt een lotusslachtoffer ingezet, zoals het Oranje Kruis voorschrijft. De inzet van lotusslachtoffers is bij de overige trainingen gestopt om fysiek contact te vermijden. Op aanvraag en tegen meerkosten kan een Lotusslachtoffer worden ingepland.

 • Verbandmiddelen: Elke cursist ontvangt een eigen apart verpakte set met verbandmiddelen welke na de oefening wordt weggegooid. Deelnemers oefenen niet meer bij elkaar maar op zichzelf (boven- of onderbeen) of op een oefenpop.

 • Verslikking/verstikking: Hierbij gebruiken we een oefenpop voorzien van een actfast waarop de cursist de handeling oefent. Tijdens deze oefening is het dragen van wegwerphandschoenen wenselijk.

 • Stabiele zijligging/Buik-rug draaien: Hierbij is gekozen voor een verbale instructie waarbij de instructeur deelnemers aanwijzingen geeft zonder dat deelnemers elkaar hoeven aan te raken.

 • Rautekgreep: De Rautekgreep wordt uitgevoerd met een oefenpop welke na elke inzet wordt schoongemaakt met een ontsmettingsdoekje.

 • Reanimatie: Onze docent neemt meerdere reanimatiepoppen mee zodat elke cursist alle handelingen kan uitvoeren. Elke cursist ontvangt een eigen beademingsdoekje (faceshield) en oefenlongen. Na elke inzet wordt de borstkas en het gezicht gedesinfecteerd en de longen vervangen. Bij opleidingen gaat de helft van de groep reanimeren en de andere helft geeft uitleg, waarna groepen wisselen. Bij herhalingscursussen gaat de helft van de groep reanimeren en de andere helft volgt een oefencarrousel, waarna de groepen wisselen.

 • Ontruiming: Indien het praktijkonderdeel ontruiming op uw locatie niet beoefend kan worden, zal onze instructeur dit onderdeel uitvoeren als tabletop-oefening.

 • Kleine blusmiddelen: De verschillende type branden kunnen geblust blijven worden met verschillende type blussers. Na elke blussing wordt het handvat door de gebruiker ontsmet.

Blijf alert en geef elkaar de ruimte!

 Met de genoemde aanpassingen kunnen wij volwaardige diploma's en certificaten blijven uitgeven conform de richtlijnen van certificerende instanties. 

Mocht u naar aanleiding hiervan nog aanvullende vragen hebben:

bel (088 - 61 61 400) of mail (info@inprevo.nl)

Wilt u meer informatie?

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op