Met een bedrijfsnoodplan bent u goed voorbereid op noodsituaties

Bedrijfsnoodplan

Om uw bedrijfsnoodorganisatie goed te laten functioneren is het van belang dat u over een bedrijfsnoodplan beschikt. Hiermee bent u goed voorbereid op noodsituaties. Dit is een calamiteitenplan waarin alle maatregelen, afspraken en procedures worden samengebracht.

Bedrijfsnoodplan

Een bedrijfsnoodplan is bedoeld voor grotere organisaties, meestal verdeeld over meerdere locaties. In het bedrijfsnoodplan worden zowel de beleidsmatige keuzes vastgelegd, als de procedures voor en tijdens een incident beschreven. Ook wordt beschreven wat er na een incident moet gebeuren om tot de normale bedrijfsvoering over te gaan.

Het voorbereid zijn op een noodsituatie vraagt vaak meer dan het aanstellen en opleiden van enkele medewerkers als bedrijfshulpverlener. Alle maatregelen die gebaseerd zijn op het voorkomen van incidenten of ongevallen, evenals alle procedures en afspraken om tijdens een incident op de juiste wijze te communiceren worden gebundeld in het Bedrijfsnoodplan.

Dit plan wordt opgesteld conform de NEN 8112; Bedrijfsnoodorganisatie en Bedrijfshulpverlening. Het biedt handvaten om het volgens de PDCA-cyclus te onderhouden. In het Bedrijfsnoodplan worden overzichtelijk de volgende onderdelen bijeengebracht:

  • Maatregelen;

  • Afspraken;

  • Procedures op het gebied van crisisbeheersing;

  • Alarm- en ontruimingsprocedures;

  • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijken van de BHV-functionarissen;

  • Trainingsmatrix;

  • Beheer afspraken om getroffen preventieve maatregelen in stand te houden.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op