Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws over Inprevo.

Is BHV verplicht?

Waarom zou een werkgever werknemers als bedrijfshulpverleners aanstellen als er nog nooit iets gebeurd is? De reden is eenvoudig, het is een wettelijke vereiste. Een werkgever moet ervoor zorgen dat zijn (of haar) werknemers geen ongeval krijgen en ziek worden tijdens of als gevolg van het werk. Mocht er toch een gevaarlijke situatie ontstaan dan moet de werkgever maatregelen treffen op het gebied van eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen. Natuurlijk kan een werkgever dat niet zelf meer zodra hij meerdere werknemers in dienst heeft. In dat geval moet hij verplicht werknemers aanwijzen die functioneren als bedrijfshulpverlener.

Hoeveel BHV’ers zijn verplicht?

Maar hoeveel BHV’ers dient een organisatie dan te hebben en wat moeten zij kunnen? Die vragen beantwoorden lijkt simpeler dan het is. In het verleden stonden de aantallen BHV’ers voorgeschreven. Op elke 50 medewerkers moest één BHV’er aanwezig zijn. In sommige gevallen kan dat nog als richtlijn aangehouden worden, maar regelmatig blijkt dat die aantallen niet nodig zijn of juist niet genoeg zijn.


De basis voor het organiseren van bedrijfshulpverlening is de Risico-Inventarisatie en-Evaluatie (RI&E) die vanuit de Arbowet verplicht is voor elk bedrijf dat medewerkers (ook één medewerker) in dienst heeft. Tijdens het uitvoeren van deze RI&E wordt vastgesteld wat de zogenoemde restrisico’s zijn. Restrisico’s zijn de risico’s die overblijven nadat alle mogelijke maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat ‘er iets fout gaat’. De noodzakelijke kennis van een BHV’er is afhankelijk van de restrisico’s.

 

Een andere belangrijke factor voor het vaststellen van de hoeveelheid BHV’ers, is het aantal medewerkers en andere aanwezigen dat hulp nodig heeft - de zogenoemde zelfredzaamheid - tijdens een ontruiming. Zo zullen in een bedrijf met medewerkers die allemaal zelfstandig naar buiten kunnen gaan als er zich een calamiteit voordoet veel minder BHV’ers nodig zijn dan in een bedrijf waar medewerkers of andere aanwezigen zijn die minder zelfredzaam zijn. 

Verplichtingen BHV'ers

De minimale vereiste taken van een bedrijfshulpverlener zijn wettelijk vastgelegd:

  • Het verlenen van eerste hulp en het beperken van de gevolgen van een ongeval;
  • Het bestrijden van een beginnende brand en het beperken van de gevolgen daarvan;
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van iedereen in het bedrijf.

Maar als uit de restrisico’s blijkt dat bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen makkelijk kunnen lekken of dat de telefoniste vaak te maken heeft met agressieve klanten of bezoekers, dan zullen de BHV’ers de gevolgen daarvan ook moeten kunnen beperken, dus opgeleid zijn.

Opleiding van de BHV’er

Inprevo stelt tijdens de BHV-opleiding vast of een BHV’er handelingsbekwaam is. Dat is meer dan alleen maar gecertificeerd zijn. Er wordt aan het eind van de opleiding of herhaling vastgesteld of uw BHV’er niet alleen over voldoende kennis beschikt maar ook of hij of zij die kennis (psychisch en fysiek) kan toepassen. Bij een interne opleiding of een dag op het oefencentrum waarbij alleen uw BHV’ers aanwezig zijn, geldt de RI&E als basis voor de inhoud van de cursus/herhaling.

Is het verplicht jaarlijks de BHV te herhalen?

De frequentie van een herhalingsopleiding is niet wettelijk vast gelegd. Ook deze is afhankelijk van de restrisico’s en vele andere factoren. Wij adviseren echter minimaal een jaarlijkse herhaling en een ontruimingsoefening uit te voeren omdat BHV'ers zich niet dagelijks bezighouden met EHBO, brandbestrijding of ontruiming waardoor het geleerde vaak snel naar de achtergrond verdwijnt. Ervaring leert dat een BHV’er die regelmatig de herhaling volgt, de handelingen beter verricht en zich zekerder voelt om te handelen.

 

 

Gerelateerde nieuwsitems