Bbl Artikel 6.7 Gebruiksmelding

11 juni 2024

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Een van de vier uitvoeringsbesluiten vanuit deze Omgevingswet is het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Dit besluit is de vervanger van het Bouwbesluit 2012 en bevat een aantal wijzigingen aangaande de omgevingsvergunning brandveilig gebruik en de gebruiksmelding.

De omgevingsvergunning brandveilig gebruik is met de komst van het Bbl komen te vervallen. Waarin voorheen een omgevingsvergunning brandveilig gebruik aangevraagd moest worden, dient hiervoor in de plaats nu een gebruiksmelding te worden gedaan.  

Is er in het verleden al een omgevingsvergunning brandveilig gebruik aangevraagd, dan is deze automatisch omgezet in een gebruiksmelding.  

Het aantal aanwezige personen is voor de meeste gebruiksfuncties gekoppeld aan de gebruiksmelding. Gemeentes mogen met een maatwerkregel in hun omgevingsplan op basis van artikel 6.10 Bbl de drempelwaarde aanpassen. Het gaat dan om een bouwwerk met een celfunctie, gezondheidszorgfunctie of logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw.  

De gebruiksmelding is verplicht voor een woonfunctie voor kamergewijze verhuur of een woonfunctie voor zorg ongeacht het aantal aanwezige personen.

Wat zijn de vereisten van een gebruiksmelding?

In artikel 6.8 van het Bbl staat een overzicht van de wettelijke indieningsvereisten aangaande de gebruiksmelding. Er dient zowel een plattegrondtekening van elke bouwlaag met daarop alle brandveiligheidsvoorzieningen (blusmiddelen, vluchtroutes, etc.) als een situatieschets aangeleverd te worden.

De gebruiksmelding moet minstens 4 weken voor het in gebruik nemen van het gebouw bij de gemeente ingediend zijn. Het is verboden om het gebouw in gebruik te nemen als u geen gebruiksmelding heeft ingediend. Bij bestaande bouw gaat de bestaande omgevingsvergunning automatisch over in een melding. Waar in het Bouwbesluit nog geen gebruiksmelding vereist was en die nu wel van toepassing is (lees zorggebouwen), moet die dus nu wel gemeld worden. Hier is de termijn van 4 weken niet van toepassing, echter kan het bevoegd gezag hier nu wel op gaan handhaven.

Inprevo kan namens uw bedrijf deze gebruiksmelding doen. U levert specifieke gegevens voor uw aanvraag aan (wie de gebruiker is, onder welke naam, etc.) en wij dienen deze voor u in. Ook helpt Inprevo u met het opstellen van de tekening en controleert het gebouw op brandveiligheid.

Wilt u meer weten over de nieuwe bouwregels in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)? Download hier de whitepaper.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op