brandoverslag, hoe voorkomt u het?

Hoe voorkomt u een brandoverslag?

11 april 2018

Gebouwbranden in Nederland komen dagelijks voor. Op jaarbasis zijn dit honderden branden met materiële schade oplopend tot in de miljoenen euro’s. Naast materiële schade kan een brand resulteren in menselijke slachtoffers met de dood tot gevolg.

Als gebouweigenaar zijn zulke branden zeker niet wenselijk. Na een brand kunnen instanties nagaan of het bouwwerk niet in strijd met de regels is gebouwd. Indien er bewust of onbewust sprake is van nalatigheid kan dit juridische gevolgen hebben. 

Met oog op brandveiligheid worden er eisen gesteld om een snelle uitbreiding van brand voldoende te beperken, beschreven in het Bouwbesluit 2012. Er moet volgens de NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) geboden worden tussen (sub)brandcompartimenten in tientallen minuten. Vaak is dit 20, 30 of 60 minuten WBDBO. Gedurende die tijd moet een brand dus beperkt blijven tot de brandruimte voordat het door- of overslaat naar een andere ruimte.

Hoe voorkomt u brandoverslag? Om die vraag te beantwoorden moeten we eerst weten wat brandoverslag is.

Wat is brandoverslag?

Met brandoverslag wordt uitbreiding van brand bedoeld via de buitenlucht. Dit kan op verschillende manieren:

  • Overslag naar tegenoverliggende brandcompartimenten,

  • Overslag naar interne hoeken,

  • Overslag naar bovenliggende compartimenten.

Afhankelijk van de hoeveelheid brandbare materialen, de vorm en omvang van de brandruimte en aanwezigheid van gevelopeningen, kunnen de vlammen uitslaan. De uitslaande vlam kan een straling (stralingsflux) bereiken die zo groot is dat brandbare materialen in de andere ruimte spontaan in brand kunnen gaan. Door middel van software wordt berekend hoe groot de uitslaande vlam is en vervolgens hoe hoog de straling op de doelgevel is. Als de straling op de doelgevel meer bedraagt dan 15 kiloWatt per vierkante meter (15 kW/m2), wordt er geacht brandoverslag plaats te vinden. De waarde van 15 kW/m2 zorgt er voor dat ongeverfd hout spontaan vlam kan vatten.

Wanneer is er kans op brandoverslag?

Om te bepalen of er kans op brandoverslag is, wordt er gebruik gemaakt van enkele vuistregels. Daaruit kan blijken of een brandoverslagberekening noodzakelijk is. Voor tegenoverliggende compartimenten geldt:

  • > 15 meter geen kans op brandoverslag.

  • ≥ 5 meter en ≤ 15 meter afstand: er bestaat een kans op brandoverslag, een brandoverslagberekening geeft uitsluitsel of er brandwerende voorzieningen moeten worden getroffen,

  • < 5 m er is sprake van brandoverslag, er moeten brandwerende voorzieningen worden getroffen.

Brandoverslagberekeningen vinden normaal gesproken plaats bij nieuw te bouwen gebouwen. Ook op brandveiligheidsinspecties voor bestaande bouw wordt er vaak gelet op brandoverslagrisico’s.

Meer informatie over brandpreventie?

Heeft u een vraag over dit onderwerp of wilt u meer informatie of deskundig advies? Stuur een e-mail naar info@inprevo.nl of via het telefoonnummer: 088 61 61 400.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op