Rol van de preventiemedewerker

27 februari 2024

Een preventiemedewerker is een verplichting vanuit de Arbeidsomstandighedenwet. Kort samengevat komt het erop neer dat de werkgever er alles aan moet doen om te voorkomen dat werknemers ziek worden of een ongeluk krijgen op het werk (zorgplicht) en dat de werkgever daarin moet samenwerken met de werknemer(s). Maar wat doet die preventiemedewerker?

👁️De preventiemedewerker staat aan de frontlinie van gezond en veilig werken. Met een scherp oog voor detail en een passie voor het welzijn van de medewerkers, helpt hij/zij bij het realiseren van optimale arbeidsomstandigheden. Door middel van een grondige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), worden potentiële gevaren in kaart gebracht.  

🔗De preventiemedewerker vormt een essentiële schakel binnen een bedrijf door nauw samen te werken met arbodeskundigen, de ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordigers. Dit resulteert in een gedegen beleid en effectieve maatregelen ter bevordering van de arbeidsomstandigheden.  

👂🏻Als veilig en benaderbaar aanspreekpunt voor werknemers, biedt de preventiemedewerker niet alleen ondersteuning, maar ook een luisterend oor. Met ervaring op de werkvloer, draagt de preventiemedewerker actief bij aan het minimaliseren van gezondheidsklachten en het voorkomen van ongevallen.

🤝Ontmoet onze gepassioneerde preventiemedewerker Louis Nijland die, naast zijn rol als senior consultant bij Inprevo, een actieve bijdrage levert aan het bevorderen van gezond en veilig werken. Door regelmatig waardevolle tips te delen streven we ernaar andere preventiemedewerkers te inspireren en een positieve impact te hebben veilig en gezond werken.  

In 2023 heeft Louis een webinar gegeven over de rol van de preventiemedewerker.

Heb jij hulp nodig bij jouw rol als preventiemedewerker? Neem contact op met Louis: l.nijland@inprevo.nl.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op