Terugblik Zorgdag

9 maart 2023

Donderdag 2 maart hebben wij op het hoofdkantoor van Koninklijke Visio een kennismiddag georganiseerd voor organisaties uit de zorg. Ruim 70 deelnemers werkzaam in o.a. ziekenhuizen, ouderenzorg, GGZ en gehandicaptenzorg lieten zich door vier gerenommeerde sprekers bijpraten over brandveiligheid voor zorgorganisaties.

Na een inleiding door dagvoorzitter Maurik Schoonbeek, manager consultancy bij Inprevo, ging het programma van start . Hieronder vindt u een korte samenvatting per spreker.

Peter Schut: Risicogestuurde brandveiligheid

Als eerste spreker besprak Peter Schut, onder andere initiatiefnemer van De Zorg Brandveilig, risicogestuurde brandveiligheid en het Stay in Place concept. Dit concept is op basis van de huidige wet- en regelgeving niet toepasbaar. Wat een zorgorganisatie wel kan doen, is het kijken naar bronmaatregelen, risicogestuurd naar brandveiligheid kijken en risico’s inzichtelijk krijgen, maar ook houden.

Karl Stüsgen: artikel 7.11a van het Bouwbesluit 2012

Karl Stüsgen, regisseur brandpreventie bij veiligheidsregio Kennemerland, nam de aanwezigen mee rondom de betekenis van artikel 7.11a van het Bouwbesluit 2012. Een zorgorganisatie kan keuzes maken tussen Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische oplossingen. Keuzes hebben financiële gevolgen en daarom dienen ook de langere termijn van het pand, organisatie en gebruikers meegenomen te worden. Brandveiligheid dient als businesscase ingebracht te worden voor meerdere jaren en niet alleen als investering aan de voorkant. De ervaring is dat de toets rondom ontruimingen pas in de gebruiksfase wordt uitgevoerd, terwijl als deze in bijvoorbeeld de planfase wordt gedaan men nu alvast investeringen kan meenemen om de kosten in de gebruiksfase te beperken.

Bob Heukels: Artikel 7.11a en de inrichting van risicogestuurd brandveiligheid

Bob Heukels, adviseur risicobeheersing bij Veiligheidsregio Limburg Noord, ging dieper in op het proces rondom Artikel 7.11a en de inrichting van risicogestuurd brandveiligheid. Het gaat om de samenhang van doel, visie, ambities en de aanvaardbare risico’s. De conflicterende belangen van brandveiligheid versus leefbaarheid, maar ook de samenwerking tussen bevoegd gezag en de zorgorganisaties geven aanleiding tot mooie uitwisseling van gedachten. Hij riep op om het bevoegd gezag en de brandweer op voorhand te betrekken bij de brandveiligheid.

Paul Thijssen: Huisvesting & Brandveiligheid in de zorg

Paul Thijssen, consultant binnen Inprevo, heeft de dag afgesloten met het onderwerp brandveiligheid als onderdeel van de huisvestingsstrategie. Hierin werd de combinatie gemaakt vanuit zorgplicht en de verschillende fases in een bouwproces en dat vooraf over zaken moet worden nagedacht en risico’s in kaart worden gebracht een meegenomen. De belangrijke punten zijn bij aanvang het bepalen van de gebruiksfunctie van het pand en de zorgfunctie die wordt ingevuld. Een belangrijk aspect is ook het UPD (uitgangspuntendocument), want deze loopt tijdens de gehele bouwfase mee en ook in de gebruiksfase is dit een belangrijk document. De tijdige en volledige meldingen, zoals bijvoegen van bijvoorbeeld PVE van installaties, UPD en rapportage brandveiligheid bij gemeente, zijn essentieel om vertraging in de oplevering te voorkomen. De aanwezigen gaven aan dat het van essentieel belang is de kennis van het pand en de installaties geregeld en realistisch te oefenen voor een brandveilig gebruik van een pand.

Conclusies van de Zorgdag

Probeer voor te denken in plaats van na (achteraf) te denken en ga het gesprek aan binnen de organisatie en met bevoegd gezag. Zorg dat brandveiligheid en de risico’s een plek krijgen op de agenda bij de directie/het bestuur, zodat de zorgplicht ook daadwerkelijk wordt ingevuld en bij nieuw- en verbouw in ieder fase dit onderwerp wordt meegenomen. Op deze wijze wordt voorkomen dat brandveiligheid een restpunt wordt.

De aanwezigen gaven aan dat het een inspirerende dag is geweest en er een aantal vraagtekens zijn ontstaan, maar zeker ook een aantal uitroeptekens zijn gezet.  Er energie is ontstaan om blijvend aandacht te vragen voor het onderwerp brandveiligheid binnen zorgorganisaties. Ook de mooie locatie met goede voorzieningen die door Koninklijke Visio zijn gefaciliteerd hebben meegeholpen om er een mooi, boeiende en leerzame dag van te maken.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op