Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Inschrijven

excl. 21% btw


Coördinator/Hoofd BHV (beleidsmatig)

Met name in kleinere organisaties en bedrijven met relatief weinig veiligheidsrisico’s zal de coördinator/Hoofd BHV één functie zijn. Wanneer er zowel een coördinator als een Hoofd BHV wordt aangewezen, draagt laatstgenoemde verantwoordelijkheid voor de beleidsmatige kant van de BHV-organisatie waar de coördinator zich bezighoudt met operationele zaken. De beleidsmatige opleiding Coördinator/Hoofd BHV van Inprevo verschaft inzicht in de wettelijke kaders rond bedrijfshulpverlening en biedt handvatten voor het opzetten en onderhouden van een BHV-organisatie.

 

Wanneer de opleiding met goed gevolg wordt afgerond, ontvangt de cursist een Coördinator/Hoofd BHV-certificaat.

 

Na het behalen van het certificaat, is de hoofdtaak van de deelnemer het sturing geven aan de bedrijfshulpverleningsorganisatie. Hiernaast wordt de kennis uitgebreid over de wet en regelgeving ten aanzien van het up-to-date houden van bedrijsnoodplan en inzet van de diverse hulpmiddelen. 

Doelgroep

Personen met leidinggevende taken die zich bezighouden met het invoeren, naleven en aanpassen van het beleid binnen een bedrijfshulpverleningsorganisatie.                       

Inhoud

Deelnemers worden getraind in:

  • ontwikkelen en implementeren van het beleid in de BHV-organisatie;
  • optreden als vertegenwoordiger van de werkgever;
  • werken binnen het wettelijk kader van regelgeving;
  • het opbouwen van een BHV-netwerk met personen uit het bedrijf en daarbuiten.

Minimale eisen

Deelnemers dienen in het bezit te zijn van de diploma’s BHV en Ploegleider BHV.

Duur: 3 dagen
Locatie:
  • Amsterdam
  • Rotterdam
  • Houten
  • Enschede
  • Leiden
  • Klantlocatie