Poederblussers NEN 2559

Poederblussers NEN 2559

De poederblusser onderscheidt zich onder meer door een uitstekende bluscapaciteit. De poederblusser kan, met uitzondering van de metaalbrandblusser, universeel ingezet worden voor het blussen van vastestof-, vloeistof- en gasbranden (klasse A, B en C).

De poederblusser kan ingezet worden bij zowel zeer lage als zeer hoge temperaturen. Ook het blussen van onder spanning (max 1000 volt) staande apparatuur levert geen gevaar op. Er dient wel rekening gehouden te worden met de gevolgschade van bluspoeder op elektronische en fijnmechanische apparatuur. De poederblusser moet daarom alleen daar worden toegepast waar de brand snel en doeltreffend moet en kan worden geblust en de nevenschade van ondergeschikt belang is.

Alhoewel het bluspoeder geschikt is voor het blussen van brandende gassen, wordt dit sterk afgeraden in verband met explosiegevaar. Een dergelijke brand moet worden gedoofd door de gastoevoer te sluiten.

Om ervoor te zorgen dat u altijd over goedgekeurde werkbare blussers beschikt, voeren wij jaarlijkse controles uit. Voor de 10-jaarlijkse revisie voeren wij een servicewissel uit, ter vervanging van de blusser die onderhoud nodig heeft. 

Toepassing: Chemische- en petrochemische industrie, on/offshore, wegvervoer, tankstations enz.

Wilt u een poederblusser aanschaffen of laten keuren?

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op