Poederblussers NEN 2559

Poederblussers NEN 2559

De poederblusser onderscheidt zich onder meer door een uitstekende bluscapaciteit.

Werking poederblusser

Een poederblusser bevind zich in categorie A, B en C: geschikt voor het blussen van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen. Daarnaast zijn poederblussers ook geschikt bij temperaturen onder het vriespunt. Er bestaan daarnaast speciale poederblussers die ook geschikt zijn voor metaalbranden die zich in brandklasse D bevinden.

De poederblusser kan ingezet worden bij zowel zeer lage als zeer hoge temperaturen. Ook het blussen van onder spanning (max 1000 volt) staande apparatuur levert geen gevaar op.

Bij gebruik legt het poeder een dekkende laag over de brand, waardoor zuurstof wordt weggenomen en een beginnende brand snel gedoofd kan worden. Er dient wel rekening gehouden te worden met de gevolgschade van bluspoeder op elektronische en fijnmechanische apparatuur. Bij gebruik op voertuigen of elektrische apparaten zullen deze na doven van de brand niet goed meer werken of volledig onherstelbaar zijn.

De poederblusser moet daarom alleen daar worden toegepast waar de brand snel en doeltreffend moet en kan worden geblust en de nevenschade van ondergeschikt belang is.

Alhoewel het bluspoeder geschikt is voor het blussen van brandende gassen, wordt dit sterk afgeraden in verband met explosiegevaar. Een dergelijke brand moet worden gedoofd door de gastoevoer te sluiten.

  • + Geschikt voor A- ,B- en C-klasse branden

  • + Mobiel

  • + Vorstbestendig

  • - Nevenschade

Toepassing: Chemische- en petrochemische industrie, on/offshore, wegvervoer, tankstations enz.

Controle poederblussers

Om ervoor te zorgen dat u altijd over goedgekeurde werkbare blussers beschikt, voeren wij jaarlijkse controles uit. Voor de 10-jaarlijkse revisie voeren wij een servicewissel uit, ter vervanging van de blusser die onderhoud nodig heeft. 

Wilt u een poederblusser aanschaffen of laten keuren?

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op