Artikel 6.20 Besluit bouwwerken leefomgeving

4 april 2024

Momenteel hebben de voorschriften met betrekking tot ontruiming bij brand in de zorgsector aanzienlijke gevolgen, mede door het personeelstekort. Volgens artikel 6.20 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) dienen zorginstellingen ervoor te zorgen dat er voldoende aangewezen personen zijn om een snelle en effectieve ontruiming bij brand te waarborgen.

Ontruimingstijd

In de praktijk ondersteunen wij dagelijks zorginstellingen bij het vinden van oplossingen. Hierbij berekenen we het verschil tussen de benodigde ontruimingstijd en de beschikbare ontruimingstijd. Deze uitkomst biedt zorginstellingen een betrouwbaar beeld van hun situatie. Na de berekening adviseren we over de maatregelen (bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch) die nodig zijn om een pand brandveilig genoeg te maken voor de cliënten die daar verblijven en alle andere aanwezigen op locatie.

Als kennishouder op het gebied van brandveiligheid zien wij het als onze verantwoordelijkheid om vooruit te denken en onze kennis en ervaring in te zetten ten behoeve van onze klanten. Nieuwe inzichten tonen bijvoorbeeld aan dat lekkage van koude rook aanzienlijke invloed heeft op de berekeningen volgens artikel 6.20. Daarom houden wij voortdurend de ontwikkelingen op het gebied van brandveiligheid in de gaten en passen we deze toe in de praktijk.

Risicogerichte interpretatie

Hoewel we actief adviseren aan onze zorgklanten en oplossingen bieden, erkennen we ook dat er momenteel geen perfecte situatie bestaat. Ongeacht de gebruikte berekeningstool, speelt de risicogerichte interpretatie van de handhaver een grote rol bij de eerder genoemde uitdaging. Wat wordt als (on)acceptabel beschouwd en hoe gaat de handhaver hier redelijkerwijs mee om? In de praktijk constateren we aanzienlijke verschillen tussen veiligheidsregio’s, zelfs binnen dezelfde regio. Deze onzekerheid baart ons zorgen, zeker voor zorginstellingen met een landelijke dekking.

We zijn van mening dat dit vraagstuk niet uitsluitend binnen de zorgsector kan worden opgelost. Het vereist de betrokkenheid van andere belanghebbenden. Door gezamenlijk het probleem vanuit diverse perspectieven te benaderen, kunnen we mogelijk structurele en maatschappelijk verantwoorde oplossingen vinden die rekening houden met alle relevante aspecten.

Zorgdag 2024

De recente ontwikkelingen in de zorgsector met betrekking tot brandveiligheid hebben ons ertoe aangezet om, na de succesvolle editie van vorig jaar, op 26 september de Zorgdag te organiseren. Samen willen we kennis delen en de laatste ontwikkelingen bespreken. Ook kunnen we een nieuwe podcast aankondigen in de serie van “Blik op Veiligheid.” In deze podcast bespreekt onze collega Fabian Willemze onder andere de complexe uitdagingen voor zorginstellingen.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op