Bedrijfscontinuïteit bij een crisis

Is de continuïteit van uw organisatie opgewassen tegen een crisis?

17 april 2024

Iedere organisatie is er bij gebaat dat in geval van een incident of crisis de belangrijkste activiteiten door kunnen blijven gaan. Of in elk geval dat deze zo snel als mogelijk weer opgestart kunnen worden.  Om daar op voorbereid te zijn, loont het de moeite om na te denken over bedrijfscontinuïteit en passende maatregelen te nemen.

Onze consultants Maaike van Nimwegen en Fabian Willemze adviseren organisaties in diverse sectoren in het waarborgen van hun bedrijfscontinuïteit. Wat we zien is dat de unieke bedrijfsprocessen van elke organisatie, eveneens unieke risico’s met zich meebrengen. Dit vereist een benadering waarbij risico’s doordacht ingeschat dienen te worden met scenario’s als basis. Risicogericht denken in optima forma.

We passen deze werkvorm al een aantal jaren toe bij onze opdrachtgevers. Onze toegevoegde waarde ligt in het integreren van expertise op het gebied van veiligheid (crisismanagement, BHV en brandveiligheid) in het bredere kader van bedrijfsprocessen.

Maaike en Fabian hebben een bestuurskundige achtergrond en geven strategisch advies bij beleidsmatige afwegingen en keuzes, maar ook bij tactische aspecten zoals opleiding, oefening, beheer en borging. Daarnaast adviseren zij bij de operationele planvorming, waarbij ze onze opdrachtgevers helpen om stroomschema’s, protocollen en andere relevante documentatie op te stellen en bij het oefenen en trainen daarvan.

Ons motto is om uitdagingen voor onze opdrachtgevers om te zetten in praktische veiligheidsoplossingen. We begeleiden en sturen organisaties stapsgewijs bij het realiseren van hun ambities op het gebied van bedrijfscontinuïteit. De praktijk heeft geleerd dat werken in sprints met korte doorlooptijden en duidelijke doelen leidt tot een opeenstapeling van kleine successen. Hierdoor groeit interne participatie, draagvlak en commitment en wordt een ogenschijnlijk gecompliceerde opgave plotseling gezien als een mooie en haalbare uitdaging die gezamenlijk kan worden bereikt.

Hulp nodig bij uw bedrijfscontinuïteit? Neem contact op met Fabian Willemze of Maaike van Nimwegen via f.willemze@inprevo.nl / m.vannimwegen@inprevo.nl of 088 – 61 61 400.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op