Tip van de preventiemedewerker - nut en noodzaak BHV

11 april 2024

Het aanstellen van BHV'ers is een verplichting, maar je wil vooral dat jouw medewerkers gezond en veilig kunnen werken en daarom wil je dat jouw BHV organisatie goed op orde is.

De preventiemedewerker heeft hier een belangrijke rol in, want hij/zij:

✅ is betrokken bij de RI&E en kent restrisico’s voor BHV-training
✅ bepaalt preventieve maatregelen en nieuwe risico’s tijdens BHV inzet
✅ evalueert de BHV inzet en oorzaak van incidenten, adviseert over preventie

Lees meer over de nut en noodzaak van BHV’ers binnen jouw bedrijf.

Heb jij hulp nodig bij het opzetten van een BHV organisatie en de rol van de preventiemedewerker? Neem contact op met onze preventiemedewerker Louis Nijland via info@inprevo.nl of 088 61 61 400.

Op zoek naar BHV trainingen?

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op