Doordachte bedrijfshulpverlening in de zorg van levensbelang

9 februari 2023

Kwaliteitswet zorginstellingen

De kwaliteitswet zorginstellingen schrijft voor dat er verantwoorde zorg wordt aangeboden, ook in bijzondere omstandigheden zoals bij een calamiteit. Een passende invulling hiervoor is een bedrijfshulporganisatie waarbij iedereen weet hoe te handelen bij brand, ongevallen en calamiteiten. Dit vereist maatwerk.

In de zorg hebben we te maken met diverse categorieën mensen die verminderd of niet zelfredzaam zijn en die volledig zijn aangewezen op de hulp van derden in een noodsituatie.

Hoe reageren deze verschillende groepen mensen als er sprake is van een calamiteit en hoe kunnen de bedrijfshulpverleners hier het beste op inspelen? Een oudere, gehandicapte of visueel beperkte persoon behoeft een andere aanpak in geval van bijstand of een ontruiming. Van belang is ook dat er op basis van de hulpbehoefte altijd voldoende handjes aanwezig zijn om binnen bepaalde (tijds) kaders de gewenste inzet te kunnen plegen.

Trainingen op maat voor de zorg

Inprevo traint BHV'ers in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, ziekenzorg, jeugdzorg en de GGZ. Hierbij houden we rekening met de specifieke cliënten-, gebouw en omgevingskenmerken. Over welke competenties en vaardigheden moeten de BHV'ers beschikken om adequate en efficiënte hulp te kunnen verlenen als dat van hen gevraagd wordt.

Deze behoefte verwerken we in een trainingsconcept op maat wat zowel op een van onze oefencentra als op locatie bij de klant gegeven kan worden, zodat u doeltreffend elke calamiteit het hoofd kan bieden en dat u uw cliënten naast goede zorg ook de veiligheid en de juiste hulp kan bieden.

Wij verzorgen trainingen binnen de zorg van Terneuzen tot Delfzijl. Het aanleren van competenties en vaardigheden is 1 ding. Het oefenen en perfectioneren daarvan is minstens zo belangrijk. Dat doen we door regelmatig realistische en uitdagende (ontruimings)oefeningen te organiseren. Vaak komen hierbij facetten in het handelen naar voren die nadere aandacht verdienen en die we meenemen in een volgende training.

Op die manier werken we aan een opzet die een steeds betere preparatie op een mogelijke inzet bewerkstelligd. 100% veiligheid bestaat niet maar met behulp van onze kennis en ervaring en uw toewijding voor uw cliënten proberen wij de risico’s zo klein mogelijk te houden. Dat is onze missie.

Wilt u meer weten over scenariobased trainen of ons trainingsaanbod? Bekijk dan de pagina scenariobased trainen of bekijk onze trainingen.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op