Is een BHV-plan verplicht?

31 mei 2021

Elke werkgever in Nederland is verplicht om doeltreffende maatregelen te treffen en een BHV-organisatie in te richten en op te leiden. Zo worden veiligheidsrisico’s tot een minimum beperkt. Hoe dit beleid wordt vormgegeven, welke uitrusting er aanwezig is en hoeveel BHV’ers er nodig zijn staat beschreven in het BHV-plan.

Wettelijk gezien is het niet verplicht om dit op papier te zetten, maar wel erg nuttig. Op deze manier is het voor iedereen helder en aantoonbaar dat BHV’ers over de juiste opleiding en uitrusting beschikken en in voldoende mate aanwezig zijn. In de Arbowet staan wel enkele artikelen, op basis waarvan u indirect de link kunt leggen naar een verplichting. 

Artikel 3 lid 1 

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht neemt: e. doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties;

Deze doeltreffende maatregelen kunt u aantonen door ze op papier te zetten, bijvoorbeeld in een BHV-plan. 

Artikel 15 lid 3

De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

Het ontruimingsplan daarentegen is wel verplicht. Deze is alleen voor de operationele procedures en is verplicht vanuit het Bouwbesluit bij een BMI, en vanuit de Arbowet indirect als hulpmiddel om adequaat te kunnen ontruimen.

Het BHV-plan wordt dus niet letterlijk genoemd als verplichting, maar de wettelijke verplichting van het nemen van doeltreffende maatregelen, het inrichten en opleiden van een BHV-organisatie implementeer en borg je met een BHV-plan. Dus indirect kunt u wel stellen dat het verplicht is. 

Meer weten over BHV-plan?

Meer weten  over BHV-plan? Neem contact met ons op.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op