Is een stookruimte een apart brandcompartiment?

29 februari 2024

Wij stelden de vraag op LinkedIn: is een stookruimte een apart brandcompartiment?. Ruim 60% stemde voor ja, maar het antwoord is nee.  

Wij kunnen ons de verwarring goed voorstellen, want met de invoering van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), als opvolger van het Bouwbesluit 2012, zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. De hoofdlijnen zijn hetzelfde gebleven, maar dit is één van de veranderingen. Lees hieronder meer.

Met een stookruimte wordt een technische ruimte bedoeld waarin één of meer verbrandingstoestellen worden opgesteld met een totaal nominaal vermogen van meer dan 130/160 kW (nieuwbouw/bestaande bouw). Onder het Bouwbesluit 2012 was de eis dat elke stookruimte werd uitgevoerd als afzonderlijk brandcompartiment. Met de invoering van het Bbl is deze eis echter komen te vervallen. De ruimte waarin deze verbrandingstoestellen zich bevinden, hoeft niet meer een apart brandcompartiment te zijn, maar kan in een groter brandcompartiment liggen. Dat betekent dat de deur niet meer brandwerend en zelfsluitend hoeft te zijn en doorvoeringen niet brandwerend hoeven te worden uitgevoerd.  

De achterliggende gedachte is dat alleen gecertificeerde installatiebedrijven en -monteurs mogen werken aan gasverbrandingsinstallaties, wat de kans op ongevallen verkleint. Per 1 april 2023 is hiervoor de Gasketelwet in werking getreden. Bovendien worden in de toekomst minder gasverbrandingstoestellen geplaatst omdat het aantal nieuwe gasaansluitingen wordt beperkt.  

⚠️Let op: het kan echter wel zo zijn dat de ruimte waarin de cv-ketels zich bevinden, om een andere reden brandwerend moet worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld omdat het een technische ruimte betreft die groter is dan 50 m2 (nieuwbouw) of 100 m2 (bestaande bouw).  

Twijfelt u welke eisen van toepassing zijn op uw gebouw, neem dan contact op met één van onze brandveiligheidsadviseurs via info@inprevo.nl of 088-61 61 400.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op