Nieuwe regels in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

3 juli 2024

De bouwregelgeving is begin 2024 overgegaan van het Bouwbesluit 2012 naar het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Dit besluit is nu alweer gewijzigd. Sinds 1 juli 2024 zijn er enkele regels toegevoegd op het gebied van brandveiligheid, artikel 6.15a en artikel 6.23a. De nieuwe regels geven duidelijkheid over het plaatsen van materialen in de vluchtweg van woongebouwen.

Artikel 6.15a

In artikel 6.15a staat het verbod om vuurlast in de vluchtweg van een woongebouw te plaatsen. Er worden brandgevaarlijke objecten benoemd die niet in de vluchtweg mogen staan (meubels, fietsen en scootmobielen, afvalstoffen, kratten en decoratie), tenzij ze van een onbrandbaar materiaal zijn gemaakt. Ook is aangegeven welke brandbare materialen er wel toegestaan zijn om de gangen enigszins aan te kleden. Dat is beperkt tot wegbewijzering en informatie aan de bewoners, een foto- of schilderijlijst van maximaal een halve vierkante meter en als laatste een deurmat van maximaal een halve vierkante meter.

Artikel 6.23a

Volgens artikel 6.23a mogen de materialen die in de gang zijn toegelaten, geen belemmering vormen voor het ontvluchten. Er moet tenminste een vrije breedte van 85 centimeter over blijven om langs te vluchten.

In beide artikelen staat de term “in ieder geval”. Dat betekent dat er een opsomming is gemaakt van wat er wel en niet is toegestaan, maar dat moet worden gezien als het minimale. Het kan zijn dat er in sommige gevallen bijvoorbeeld meer dan 85 cm aan vrije doorgang moet blijven, of dat de vluchtweg ook moet worden vrijgehouden van andere brandbare materialen dan benoemd in het artikel.

De nieuwe artikelen zorgen voor een stukje duidelijkheid over wat wel en niet toegestaan is. Dit helpt bijvoorbeeld de eigenaren van de woongebouwen, zoals woningbouwverenigingen of VVE’s, om de bewoners aan te spreken op de aanwezigheid van materialen. Aan de andere kant beperkt het ook de vrijheid van de bewoners, wat ten koste gaat van de woonbeleving.

Vragen over de nieuwe regelgeving?

Neem contact met ons op

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op