Samenwerking Inprevo en Amsta

18 juli 2023

Inprevo heeft een overeenkomst getekend met Amsta voor diverse diensten op het gebied van brandveiligheid. Samen met Daniel De Kruijf, Vincent van Rijswijk van Amsta en Maurik Schoonbeek en Harry van de Vranden Inprevo vond het tekenmoment plaats.

Samenwerking Inprevo en Amsta

Wij starten met een pilot project van 4 locaties. Na de evaluatie van deze locaties gaan wij met integrale veiligheidsscans op de andere 23 locaties van Amsta de risicogerichte aanpak ten uitvoer te brengen.

Brandveiligheid heeft prioriteit bij Amsta. Met veel cliënten die niet zelfredzaam zijn is dat essentieel. We kijken er naar uit om samen met Amsta de veiligheid van haar cliënten en medewerkers verder te optimaliseren.

Convenant : Brandveiligheid in de zorg 2.0

Het convenant is ondertekend door 14 Amsterdamse zorginstellingen. In de zorg is de brandveiligheid al jaren een aandachtspunt. Veel cliënten zijn kwetsbaar en de wettelijke minimum vereisten zijn geen garantie dat de zorglocaties brandveilig zijn.

Met het convenant wordt er met een risicogerichte aanpak gekeken naar de brandveiligheidsaspecten van de zorginstellingen. Zo worden alle risico's in kaart gebracht. Vervolgens worden hier structureel en adequaat beheersmaatregelen voor geïmplementeerd. Organisatie breed spelen ook de aspecten; bewustwording- en preventie op het gebied van brandveiligheid een grote rol. Lees hier meer over het Convenant: Brandveiligheid in de zorg

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op