Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Inschrijven

excl. 21% btw


BHV Herhaling

Mocht er zich een incident voordoen op of rond de werkvloer, dan is de gecertificeerde BHV'er degene die de situatie moet inschatten en adequaat hulp moet verlenen. 

 

De BHV Herhaling van Inprevo zorgt ervoor dat de kennis en vaardigheden van de BHV'ers op het juiste niveau zijn en dat BHV'ers beschikken over de juiste compententies. In één dag tijd wordt zowel de module Brandbestrijding, Ontruiming & Communicatie (BOC) als Levensreddende Eerste Hulp (LEH) opnieuw doorgenomen.

 

Er wordt onder andere geoefend met:

 • het aanleggen van verbanden;
 • reanimatie;
 • stabiele zijligging;
 • ontruiming;
 • kleine blusmiddelen

Wanneer de opleiding met goed gevolg wordt afgerond, ontvangt de cursist een BHV-certificaat.

Trainen ten tijde van het coronavirus

In de BHV Herhaling van Inprevo is rekening gehouden met de huidige coronacrisis. De juiste veiligheidsmaatregelen zijn getroffen voor verantwoorde trainingen, waarbij 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. Meer weten? Bekijk ons protocol.

Scenariobased trainen 

De cursisten die de BHV Herhaling volgen, worden scenariobased getraind. Dat wil zeggen dat zij door middel van realistische scenario's leren te handelen in geval van nood. Geen ellenlange presentaties, maar leren door te doen! Door de praktijkgerichte scenario's worden de deelnemers in staat gesteld situaties in te schatten en adequaat te handelen volgens de juiste procedure. 

Doelgroep 

BHV'ers die hun vaardigheden op peil willen houden en hun certificaat willen verlengen.

Inhoud

De cursist wordt getraind in:

 

Levensreddende Eerste Hulp (LEH) incl. reanimatie & AED

 • een slachtoffer in veiligheid brengen;
 • de toestand van het slachtoffer beoordelen;
 • het onderhouden van verbindingen met hulpverleningsorganisaties;
 • het behandelen van letsel;
 • reanimatie en bedienen AED (Automatische Externe Defibrillator).

Brandbestrijding en Ontruiming

 • het alarmeren en evacueren van personen;
 • het bestrijden van een beginnende brand;
 • het gebruik van het juiste blusmiddel;
 • voorbereiding van een ontruiming;
 • systematisch ontruimen.

Minimale eisen

De herhalingscursus is alleen van toepassing voor cursisten die met goed gevolg de BHV Basis hebben afgerond. Heb je dit certificaat nog niet? Volg dan de BHV Basis.

Duur: 1 dag
Locatie:
 • Amsterdam
 • Rotterdam
 • Houten
 • Enschede
 • Leiden
 • Klantlocatie
 • Waddinxveen