Doordacht Veilig

Met een breed assortiment aan producten en een vijfstappenplan kan Inprevo elke organisatie helpen bij het vergroten van de veiligheid. In overleg met u leveren wij een passende mix van advies, middelen, opleidingen, nascholing en evaluatie.

Een veilige werkomgeving wordt alleen bereikt met de juiste mix aan plannen, maatregelen en middelen om restrisico’s maximaal te beperken. Grote investeringen in installaties en mooie veiligheidsplannen geven nog geen garantie op een veilige werkvloer. Risico's en incidenten op het gebied van BHV en EHBO blijven groot.

Binnen zowel grote als kleine bedrijven en organisaties ontbreekt het vaak aan de juiste kennis op het gebied van wet- en regelgeving. Zij zijn geholpen met gedegen en kundig advies, waarbij gekeken wordt naar hun specifieke situatie. Geen algemene standaard en standalone adviezen of trainingen, maar maatwerk op alle niveaus.

Inprevo heeft een `Doordacht Veiligheidsplan´ ontwikkeld waarbij wij samen met u stilstaan bij de centrale vraag: “Wat wilt u bereiken?”.  Wilt u bijvoorbeeld meer veiligheid, betere schadebeperking, voorbereidende maatregelen m.b.t. bedrijfscontinuïteit na een incident, imagoschade voorkomen of een besparing doorvoeren?

Samen met u realiseren onze consultants een maatwerk “veiligheidsvisie & -beleid”. Na gedegen inventarisatie van de huidige veiligheidsmaatregelen krijgt u inzicht in de verbeterpunten en advies hoe u de restrisico’s het beste kunt inperken.

Inprevo biedt alles op het gebied van veiligheid om klanten optimaal te ontzorgen en er voor te zorgen dat u “Doordacht Veilig” kunt werken.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op