Doordacht Veilig

Doordacht Veilig

'Doordacht Veilig', onze werkwijze. Met een breed assortiment aan producten en een doordacht veiligheidsplan met vijf stappen kunnen wij u helpen bij het vergroten van de (brand)veiligheid van uw organisatie.

Een veilige werkomgeving wordt alleen bereikt met de juiste mix aan plannen, maatregelen en middelen om restrisico’s maximaal te beperken.

Binnen zowel grote als kleine bedrijven en organisaties ontbreekt het vaak aan de juiste kennis op het gebied van wet- en regelgeving. Zij zijn geholpen met gedegen en kundig advies, waarbij gekeken wordt naar hun specifieke situatie. Geen algemene standaard en standalone adviezen of trainingen, maar maatwerk op alle niveaus.

Veiligheidsplan: 'Doordacht Veilig'

Inprevo heeft het veiligheidsplan `Doordacht Veilig´ ontwikkeld waarbij wij samen met u stilstaan bij de centrale vraag: “Wat wilt u bereiken?”.  Wilt u bijvoorbeeld meer veiligheid, betere schadebeperking, voorbereidende maatregelen m.b.t. bedrijfscontinuïteit na een incident, imagoschade voorkomen of een besparing doorvoeren?

De vijf veiligheidsgebieden:

Samen met u realiseren onze consultants een maatwerk “veiligheidsvisie & -beleid”. Na gedegen inventarisatie van de huidige veiligheidsmaatregelen krijgt u inzicht in de verbeterpunten en advies hoe u de restrisico’s het beste kunt inperken. In overleg met u bieden wij u een passende mix van het advies, middelen, trainingen, nascholing en evaluatie. Zodat u 'Doordacht Veilig' kunt werken.

Download onze brochure

Wilt u meer weten over onze werkwijze en het veiligheidsplan 'Doordacht Veilig' ? De brochure kunt u downloaden via onderstaande button.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op