Onze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Inprevo ziet het als een belangrijke maatschappelijke taak om organisaties voor te bereiden in het geval er een calamiteit plaatsvindt en wil het veiligheidsbewustzijn in organisaties te vergroten.

Inprevo ziet het voorkomen van een brand én het goed voorbereid zijn op een calamiteit als een belangrijke maatschappelijke taak

MVO Visie

Inprevo ziet het voorkomen van een brand én het goed voorbereid zijn op een calamiteit als een belangrijke maatschappelijke taak. Hoe meer mensen zo vroeg mogelijk potentiële gevaren weten te herkennen, hoe meer ongelukken voorkomen kunnen worden. Het voorkomen en beperken van branden, maar ook goed voorbereid zijn op een calamiteit zijn dan ook de speerpunten van Inprevo. Wij helpen onze klanten bij het maken van deze plannen en door het trainen op specifieke risico’s (scenario-based trainen).

Inprevo geeft bijvoorbeeld mensen de mogelijkheid om de oefencentra te bezoeken. Daarbij biedt de directie de kans aan haar medewerkers om intern, kosteloos, een cursus te volgen zodat een zo groot mogelijk deel van het personeel weet wat te doen in het geval van een calamiteit.

MVO - People, planet, profit

People

Inprevo probeert een zo goed mogelijke omgeving te ontwikkelen voor haar medewerkers. Hiervoor onderneemt Inprevo op dit moment al een aantal activiteiten. Zo wordt het UWV ingezet om mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, een kans te bieden. Daarnaast wordt intern gestimuleerd tot het behalen van veiligheidstrainingen. Tevens wordt vrijwilligerswerk aangemoedigd waarbij Inprevo een halve dag vergoed aan de werknemer.

Planet

Om onze kerntaak te vervullen, simuleren we noodsituaties bij onze trainingen. Hiervoor worden brandstoffen zoals gas, water, blusmiddelen en verbandmiddelen gebruikt. Om bij te dragen op het gebied van ‘Planet’ doet Inprevo op dit moment al een aantal activiteiten. Zo worden oefenmaterialen hergebruikt én nog bruikbare verbandmiddelen worden gedoneerd. Tevens wordt afval gedeeltelijk gescheiden en is er LED verlichting doorgevoerd op diverse locaties.

Profit

Wij zien ons bedrijfsresultaat als een combinatie van onze impact op de maatschappij, het milieu en onze winst. Hierdoor zet Inprevo zich in voor verschillende projecten en organisaties die passen bij onze doelstellingen, uitgangspunten en het karakter van onze onderneming. Dit doen wij door ondersteuning in tijd en geld en kennisontwikkeling

Dit doen wij vanuit onze missie 'Protecting People'. Wij zijn ons ervan bewust dat onze activiteiten impact hebben op het milieu en op de maatschappij. Daarom investeren wij elke dag in onze mensen, zodat zij ook in een veilige en goede omgeving bewust en met passie verantwoord en duurzaam hun professie uit kunnen oefenen. Daarnaast ondersteunen wij lokale en landelijke initiatieven die bijdragen aan een veiligere en betere wereld.

Hieronder leest u welke stappen wij al hebben gezet.

Inprevo doneert €500,- aan stichting InteraktContour

Stichting Interakt Contour

De stichting InteraktContour richt zich op gespecialiseerde zorg en ondersteuning voor mensen met hersenletsel. Normaal gesproken gaat de stichting er vaak op uit met haar cliënten, maar het coronavirus en de bijbehorende maatregelen gooiden vaak roet in het eten. Daarom wil de stichting aankomend jaar extra haar best doen en staat er in januari een reis naar Oostenrijk gepland voor de cliënten.

Inprevo draagt graag haar steentje bij aan dit mooie initiatief en doneerde daarom €500,- aan de stichting.

Wij wensen de groep alvast een hele mooie reis toe en hopen dat de stichting InteraktContour in de toekomst nog meer mooie reizen mag maken!

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op