BHV cursus Leiden

BHV cursus Leiden

Deelnemen aan een BHV cursus in Leiden? Verspreid over maar liefst vier locaties in Nederland worden door Inprevo ruim 25 cursussen aangeboden. Hierbij ligt een sterke focus op het onderdeel bedrijfshulpverlening, met cursussen als BHV Basis, BHV Herhaling en Ploegleider BHV.

Wat leer je tijdens een BHV training?

Een BHV cursus is voor Nederlandse organisaties met minimaal één werknemer verplicht. Het is dus noodzakelijk dat er altijd een bedrijfshulpverlener aanwezig is op de werkvloer. Tijdens allerlei incidenten en calamiteiten nemen BHV’ers nemen een belangrijke rol in. Zij dragen bij aan de interne veiligheid van een organisatie. Door het verlenen van eerste hulp na een ongeval of lichamelijk letsel, het begeleiden van een ontruiming of zelfs het blussen van een (beginnende) brand, draag je bij aan de veiligheid van alle aanwezigen in het gebouw. Vandaar dat deze onderdelen ook terugkomen in een BHV training in Leiden, als ook op onze andere locaties.

De basis competenties van onze cursus bestaan onder andere uit:

  • Levensreddende Eerste Hulp (LEH), inclusief reanimatie en het gebruik van een AED

  • Brandbestrijding en Ontruiming, zoals het gebruik van blusmiddelen en de voorbereidingen van een ontruiming

Scenariobased trainingen in Leiden

Belangrijk voor een toekomstig of huidige bedrijfshulpverlener is dat hij/zij om kan gaan met onverwachte situaties. Centraal binnen onze cursus staat het scenariobased trainen. Hierin worden bepaalde situaties zo realistisch mogelijk nagebootst om jou als cursist te leren hoe er gehandeld moet worden in een noodsituatie. Je leert het beste door te doen! Dit biedt bovendien de mogelijkheid om op specifieke risico’s in te gaan die van toepassing zijn op een bedrijf of organisatie.

Interesse in het volgen van een Bhv-cursus in Leiden? Bekijk dan een actueel overzicht van onze cursussen. Hierbij zijn direct alle beschikbare data te bekijken en kunt u zich eenvoudig online inschrijven! Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op