BHV-masterplan voor bedrijfsverzamelgebouwen

In bedrijfsverzamelgebouwen is iedere organisatie verantwoordelijk voor de BHV-zorg in het gehuurde gebouwdeel. De afspraken rondom de samenwerking tussen de verschillende BHV-organisaties moet worden vastgelegd in een gezamenlijk plan: het BHV-Masterplan voor bedrijfsverzamelgebouwen.

Het Masterplan legt de samenwerking tussen de verschillende huurders vast. Het beschrijft de werkwijze en systematiek voor de verschillende BHV-organisaties. De huurders zullen binnen deze kaders uitvoering geven aan hun BHV-beleid en maken de vertaalslag naar de eigen gehuurde ruimte. Daarnaast worden er in het Masterplan de procedures beschreven die van toepassing zijn op algemene voorzieningen. Deze zijn uiteraard afhankelijk van de aanwezige voorzieningen zoals brandveiligheidsinstallaties, een centrale receptie of een periodiek BHV-overleg tussen alle BHV-functionarissen van de bedrijven.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op