U weet dat u verplichtingen heeft door het hebben van een bedrijfsnoodorganisatie en een Risico Inventarisatie en Evaluatie, maar wat is precies verplicht en wat niet?

Samen werken aan integrale brandveiligheid

U weet dat u verplichtingen heeft door het hebben van een bedrijfsnoodorganisatie en een Risico Inventarisatie en Evaluatie, maar wat is precies verplicht en wat niet?

Hoeveel BHV’ers heeft uw organisatie nodig? Welke training moet zij hebben en hoe vaak moet die training herhaald worden? Inprevo helpt u graag om deze vragen te beantwoorden en samen met u te kijken wat uw organisatie nodig heeft op het gebied van BHV en integrale (brand)veiligheid

Specifieke brandveiligheidsrisico's in kaart brengen


Inprevo helpt u met het in kaart brengen van uw specifieke brandveiligheidsrisico's om deze vervolgens tot een minimum te beperken.

 Samen met u:

  • Bepalen wij het beleid en de visie;

  • Brengen wij de interne en externe risico’s in kaart;

  • Stellen wij verbeterpunten op en bepalen we samen hoe deze worden aangepakt en geïmplementeerd.

Inprevo is op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en zorgt ervoor dat de kwaliteit van de (brand)veiligheid op een constant niveau gebracht en gehouden wordt. 

Dit alles komt samen in een BHV-zorgplan. Wij doen u een voorstel om de (brand)veiligheid van uw organisatie te waarborgen. Wij stellen dit zorgplan op voor uw organisatie met daarin alle door u gekozen opties. Dit plan is voor onbepaalde tijd van toepassing. Elk half jaar kijken wij met u of er nog aanpassingen nodig zijn of dat er nog verbeteringen doorgevoerd kunnen worden.

Wij hebben het BHV-zorgplan onderverdeeld in de volgende opties:

Uw voordeel

Het gratis volgen van een training operationeel Hoofd BHV, voor twee BHV’ers binnen uw organisatie.

U kunt kosteloos twee BHV’ers van uw organisatie inschrijven om de opleiding Hoofd BHV’er bij  ons te volgen.

Kosteloos onze webinars volgen

Voor iedere webinar die wij uitzenden, ontvangt u een uitnodiging zodat u (vrijblijvend) deel kunt nemen.

Format voor aanstellingsbrieven

Wij stellen formats van aanstellingsbrieven beschikbaar, zodat u deze binnen uw organisatie kunt gebruiken. Wij stellen de volgende formats voor u beschikbaar:

  • BHV’er

  • Ploegleider

  • Hoofd BHV’er

Uw voordeel
Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op