Lithiumblusser

Lithiumblusser

Steeds meer apparaten worden voorzien van een lithiumaccu. Hierbij kunt u denken aan smartphones, e-bikes, laptops en ook elektrische auto’s. Deze batterijen hebben een opslagcapaciteit die zeven keer groter is dan alkaline-batterijen.

Risico’s van lithiumaccu’s

Helaas brengt de lithiumaccu ook gevaren met zich mee. Steeds vaker is in het nieuws te zien dat lithiumaccu’s oververhit geraakt zijn en vlamvatten. Ook het blussen van lithiumaccu’s is een probleem omdat er een herontbranding van de accu kan plaatsvinden nadat de accu schijnbaar is geblust. Een lithiumbrand brengt ook extra gevaren met zich mee ten opzichte van andere branden, namelijk:

 • Bij lithiumbranden komen giftige stoffen vrij welke de lithiumbrandblusser niet kan voorkomen;

 • Er komt waterstoffluoride vrij; een zeer giftig gas dat al in een zeer lage concentratie de reukzenuw uitschakelt;

 • Een lithiumbatterijbrand kan een temperatuur van 800°C overschrijden.

Hoe kunt u lithiumbatterijbranden voorkomen?

 • Bewaar uw apparaten met een lithiumbatterijen niet op plaatsen met hoge temperaturen, zoals in hete voertuigen;

 • Overlaad uw apparaten met lithiumbatterijen niet. Overladen leidt tot oververhitting;

 • Plaats het apparaat tijdens het opladen in de buurt van een rookmelder;

 • Stop de stekker direct in een stopcontact, dus niet in een verlengsnoer;

 • Gebruik altijd de oorspronkelijke lader die bij het product is geleverd.

Houd uw verschillende apparaten met een lithiumbatterij niet te dicht bij elkaar. Mocht één batterij vlamvatten, dan kan deze aangrenzende batterijen ontsteken.

Lithiumbrandblussers

Gewone brandblussers (bijvoorbeeld schuimblussers) zijn niet geschikt voor een lithiumbrand. Inprevo levert lithiumblussers die speciaal zijn ontwikkeld voor het blussen van lithiumbranden. Deze blusser legt een gel-laag over het brandende object. Deze gel-laag heeft een koelende en verstikkende werking waardoor de kans op een effectieve blussing wordt vergroot.

Ons advies is

 • Alleen toepasbaar op kleine elektrische apparaten (bv. een smartphone) bij 6 liter;

 • Alleen toepasbaar op iets grotere elektrische apparaten  zoals fietsaccu’s bij 9 liter;

 • Niet toepasbaar op grote accu’s zoals het accupakket van een elektrische auto;

 • Niet toepasbaar indien de accu volledig is ingebouwd.

Bel altijd de brandweer bij een lithiumbrand, ook al lijkt de brand gedoofd.

Waar kunt u een lithiumbrandblusser NIET voor gebruiken?

Een lithium brandblusser kan niet worden gebruikt bij de onderstaande brandklassen:

 • Klasse C: branden met brandbare gassen, zoals LPG, aardgas en acetyleen;

 • Klasse D; branden met brandbare metalen zoals aluminium of magnesium.

Lithiumblusser nodig?

Wilt u een vrijblijvende aanbieding en op de hoogte blijven van al onze kortingen? Onze specialisten adviseren u graag!

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op