Uw BHV organisatie is met behulp van uw RI&E afgestemd op de risico’s welke zich binnen organisatie kunnen voordoen. Het aantal BHV-ers, de opleiding, uitrusting en geoefendheid is afgestemd op reële scenario’s welke zich kunnen voordoen.

De omstandigheden die de risico inventarisatie bepalen kunnen echter wijzigen. Denk daarbij aan andere werkmethodieken, gebruik van andere materialen, inzet van inhuurkrachten, meer thuiswerkers etc..

Met het BHV zorgplan voorkomt u dat de veiligheidsorganisatie niet meer adequaat is voorbereid op mogelijke risico’s. Daar regelmatig beoordeeld wordt of er veranderende omstandigheden zijn en of deze gevolgen hebben voor de BHV organisatie, zorgt u ervoor dat de BHV-ers ten allen tijden goed zijn voorbereid op een mogelijke inzet. Ook zorgt het BHV zorgplan ervoor dat er periodiek met BHV-ers overlegd wordt, realistisch wordt geoefend en de aanwezigen hulpmiddelen toereikend zijn.

Met het BHV zorgplan bent u verzekerd van een BHV organisatie waar u op kan vertrouwen!

Wilt u meer weten over een BHV zorgplan?

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op