Virtuele Incidenten Enscenering | VIE

VIE maakt het mogelijk om tijdens BHV-trainingen scenario's realistisch na te bootsen en zo BHV'ers nog beter voor te bereiden op incidenten.

Virtuele Incidenten Enscenering

Het programma Virtuele Incidenten Enscenering (VIE) helpt bij het vergroten van de kennis en kunde van uw bedrijfshulpverleners. VIE werkt met beeldmateriaal afkomstig van de eigen locatie en omgeving. Hierdoor is de situatie herkenbaar en het scenario realistisch.

VIE stelt organisaties in staat om scenario's na te bootsen met behulp van beelden. Vrijwel elk scenario kan worden behandeld. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een brand bij de printer, een elektrische auto die vlam vat of een brand in uw pand. Daarnaast kan iedere locatie worden gekozen waar het scenario zich afspeelt. 

VIE is voor verschillende doeleinden in te zetten:

 • Instructie Met uw eigen beeldmateriaal kunnen we met elkaar scenario’s bouwen die binnen uw organisatie kunnen voorkomen.

 • Visualiseren va (nieuwe) protocollen Door te werken met eigen beelden, wordt het voor uw bedrijfshulpverleners interessant en herkenbaar.

 • Tabletop oefeningen

 • Evaluatie VIE wordt voor meer doeleinden ingezet dan alleen oefenen. VIE kan veel betekenen bij de evaluatie van een BHV-inzet. Zo wordt het mogelijk om een inzet stap voor stap te evalueren. Hierdoor zijn BHV’ers bij een volgend incident nog beter voorbereid.

 • Visualiseren van uitgangspunten

 • Concluderen en adviseren

 • Door documentatie te onderbouwen

Via bijvoorbeeld Microsoft Teams kan de consultant van Inprevo deelnemers meenemen in deze instructie. De scenario's worden met u op voorhand bepaald, evenals de oefendoelen.

Tijdens het behandelen van het scenario vindt er interactie tussen de consultant van Inprevo en de deelnemer, mits de deelnemer in het bezit is van een PC / laptop / tablet met microfoon en bij voorkeur ook een camera.

Bent u na het zien van de video benieuwd geworden wat VIE voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op voor een vrijblijvende demonstratie.

De voordelen van VIE:

 • De bedrijfsspecifieke risico’s worden behandeld;

 • De trainer kan direct inspelen op het verloop van het scenario door nieuwe beelden toe te voegen;

 • Interactieve, innovatieve oefenmomenten en ter plaatse aan te passen scenario’s;

 • Motiverende, leuke en actieve sessies voor uw mensen;

 • Realistisch (virtueel) oefenen zonder nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering;

 • Meerdere scenario’s worden behandeld in een oefening;

 • Geschikt voor groepen tot 12 personen.

Wilt u meer informatie?

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op