Ontruimingsplannen zijn belangrijk om in geval van nood zoveel mogelijk mensen veilig uit het gebouw te krijgen

Ontruimingsplan

Veiligheid binnen organisaties betekent dat u moet zoeken naar de juiste mix van veiligheidsaspecten voor gebouw, installaties en voor de mensen binnen de organisatie. Ons BHV- en Fire Safety Consultancy team adviseert klanten hoe veilig te werk te gaan.

Ontruimingsplan

Het hebben van een ontruimingsplan is verplicht in Nederland. Wanneer u eigenaar bent van een pand met een brandmeldinstallatie zult u er één op moeten (laten) stellen

Wat is een ontruimingsplan?

Een ontruimingsplan wordt geformuleerd om ervoor te zorgen dat in geval van nood zoveel mogelijk mensen veilig uit het gebouw komen. Hoe dit zo veilig en gestructureerd mogelijk kan, legt u vast in het ontruimingsplan. Door het plan toe te lichten en te oefenen, zal er in geval van een noodsituatie minder snel paniek uitbreken

Verschil ontruimingsplan en bedrijfsnoodplan

Een ontruimingsplan is niet hetzelfde als een bedrijfsnoodplan. In het eerste geval gaat het namelijk alleen over de evacuatie. In een bedrijfsnoodplan staat volledig uitgelegd hoe om te gaan met een noodsituatie en dus niet alleen hoe het gebouw verlaten moet worden.

Inhoud ontruimingsplan

In ieder ontruimingsplan staan algemene gegevens. Denk hierbij aan het aantal personen personeel, wie de BHV’ers zijn, wie de directie is en hoe het gebouw eruit ziet. Belangrijk bij een dergelijk plan is een accurate ontruimingsplattegrond, waarin duidelijk de BHV-benodigdheden en de verzamelplaats genoteerd staan. Vervolgens wordt de procedure bij een ontruiming genoteerd. Hierin staat welke stappen er gezet moeten worden voor een veilige ontruiming. Om de stappen van een ontruiming soepel te laten verlopen, worden er mensen aangewezen die verantwoordelijk zijn voor bepaalde ontruimingsonderdelen.

In het onderstaande filmpje geven wij een korte instructie. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Online ontruimingsplan

Wilt u uw medewerkers bekend maken met het ontruimingsplan? In plaats van een papieren ontruimingsplan, biedt Inprevo deze online aan. U kunt gemakkelijk verschillende locaties beheren en afbeeldingen ter verduidelijking toevoegen. 

Het online ontruimingsplan is eenvoudig te wijzigen door de beheerder, is altijd overal toegankelijk vanaf een computer of een ander device. Daarnaast is het zeer eenvoudig om foto’s en video toe te voegen. Het online ontruimingsplan kan daarmee op een simpele manier ingezet worden als een  learning tool om het veiligheidsbewustzijn te laten stijgen.

Ontruimingsplan laten opstellen

Het schrijven van een ontruimingsplan is vaak een lastige opdracht. Wat moet er wel en niet in worden opgenomen? Dat is voor ieder bedrijf verschillend. Het doel is wel voor ieder bedrijf hetzelfde; iedereen moet weten wat hij of zij moet doen in geval van een noodsituatie. Bent u er niet helemaal zeker van of uw plan helemaal volledig is? Of laat u het liever door ons maken?

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op