Overleg over BHV-beleid in een organisatie

BHV-beleid

2 mei 2024

Bereid je voor op het onverwachte  

Vaak voelt een crisis of incident iets wat je overkomt, als onverwacht, maar je kunt je hier juist goed op voorbereiden. Door te weten van welke incidenten er een reële kans is dat ze zich in jouw organisatie voordoen kun je je bedrijfsnoodorganisatie hierop afstemmen, de betrokkenen opleiden en trainen en zorgen dat de taken en verantwoordelijkheden geborgd zijn.

Een van de eerste stappen om aan de veiligheid binnen je organisatie te werken is het inzichtelijk maken van de aanwezige risico’s, het beoordelen van de waarschijnlijkheid en impact hiervan. Zorg dat je acties onderneemt om de risico’s te verminderen en waar mogelijk te elimineren. Er zijn altijd risico’s die blijven bestaan, de zogenaamde restrisico's. Deze kunnen worden omgezet in scenario’s waar de bedrijfsnoodorganisatie zich op kan voorbereiden.

Een bedrijfsnoodorganisatie bestaat onder andere uit BHV’ers en het crisismanagementteam. Het is belangrijk hen voor te bereiden op mogelijke incidenten en crises. Welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben zij en hoe zorgen we ervoor dat ze vandaag, morgen, volgende week, maar ook volgend jaar nog in staat zijn hun taken uit te voeren?

Antwoorden op dit soort vragen zijn vastgelegd in het BHV-beleid. Hierin ligt op strategisch niveau een visie op BHV, is een ambitieniveau uitgesproken en worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschreven. Het BHV-beleid moet regelmatig worden herzien en bijgewerkt, zodat het aangesloten blijft bij de huidige bedrijfsprocessen en -omgeving. Ook het regelmatig oefenen met de bedrijfsnoodorganisatie ligt in dit document vast. Met een gedegen BHV-beleid kan een organisatie de veerkracht versterken en bedrijfscontinuïteit borgen, ook bij onvoorziene gebeurtenissen.

Hulp nodig bij jouw BHV-beleid? Neem contact op met
Maaike van Nimwegen of Fabian Willemze
info@inprevo.nl of 088 61 61 400

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op