Roltrappen in een druk winkelcentrum

BHV in een winkelcentrum

25 april 2024

Moet de eigenaar/organisatie van een winkelcentrum Bedrijfshulpverlening (BHV)-zorg verlenen in de algemene ruimten?

Het antwoord is: Ja

Graag leggen wij uit waarom dit zo is.

Bedrijfshulpverlening (BHV) is in Nederland wettelijk geregeld in de Arbowet. Deze essentiële veiligheidsmaatregel heeft als voornaamste doel de bescherming en veiligheid van mensen binnen een organisatie te waarborgen. Hoewel BHV in eerste instantie gericht is op bedrijven, mag het belang ervan niet worden onderschat in openbare ruimtes, zoals winkelcentra.

Het opzetten van een effectieve BHV-organisatie in een winkelcentrum vereist zorgvuldige afstemming op de te verwachten risico's, de beschikbare middelen en personeel. De verantwoordelijke partij voor de algemene zaken van het winkelcentrum dient zich ook te ontfermen over de algemene BHV-organisatie.

Dit omvat verschillende belangrijke aspecten:
➡️ risico's binnen het winkelcentrum moeten worden geïnventariseerd in een BHV-RI&E;
➡️ het opstellen van een gedetailleerd calamiteitenplan waarin de samenwerking tussen BHV’ers wordt vastgelegd;
➡️ voldoende veiligheidsmiddelen, zoals brandblussers, AED’s en verbandmiddelen;
➡️ training van BHV’ers.

Door op deze manier de BHV-organisatie op te zetten en te onderhouden, kunnen de eigenaren of organisaties van het winkelcentrum aan hun wettelijke verplichtingen voldoen en tegelijkertijd zorgen voor een veilige omgeving voor zowel bezoekers als werknemers. Het waarborgen van de veiligheid van een winkelcentrum is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen, en een effectieve BHV-organisatie is hierbij van onschatbare waarde.  

Hulp nodig bij de BHV-organisatie binnen uw winkelcentrum? Neem contact met ons op via info@inprevo.nl of 088 61 61 400.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op