De grootste oorzaken van fatale woningbranden

17 maart 2023

De brandweeracademie doet onderzoek naar branden met als doel om onder andere trends te achterhalen en vervolgens verbeteringen door te voeren. Lees hier meer over het onderzoek en de oorzaken.

Al sinds 2003 wordt onderzoek gedaan naar woningbranden waarbij slachtoffers zijn gevallen. Eén van de onderdelen die daarbij wordt onderzocht is de oorzaak van brand. Zoals dat met onderzoek gaat, is niet bij iedere brand te achterhalen wat de daadwerkelijke oorzaak is geweest, omdat dit niet kan worden achterhaald, maar ook omdat het niet genoteerd wordt.

Gebleken is dat roken al heel lang een zeer grote rol speelt als oorzaak van brand. In het eerste decennium van de 21e eeuw was dat ongeveer 23% van de gevallen de oorzaak, gevolgd door koken (11%) en kortsluiting (9%). Zo’n 10 jaar later waren deze getallen gestegen naar roken 26% (meubilair in brand), koken 15% (kleding in brand) en elektrische apparatuur/installatie 15%.

Uit de onderzoeken blijkt dat rookmelders in woningen een grote meerwaarde hebben. Bij de 50 fatale woningbranden die in 2020 zijn onderzocht was in 80% van de gevallen geen rookmelder aanwezig en/of niet functionerend. Dit is dan ook de reden dat de Rijksoverheid per 1 juli van afgelopen jaar de aanwezigheid van rookmelders in alle woningen verplicht heeft gesteld.

Inprevo ondersteunt woningbouwverenigingen op het gebied van brandveiligheid met beleid, inventarisaties, uitvoeringsbegeleiding en voorlichting van bewoners en medewerkers.

Bronnen:
Brandweer, Brandweeracademie, Jaaroverzicht fatale woningbranden 2020, 21 maart 2021

Brandweer, Brandweeracademie, 10 jaar fatale woningbranden onderzocht, 11 september 2018

Brandweer, Brandweeracademie, Infographic 10 jaar fatale woningbranden, 11 september 2018

NIFV, Fatale woningbranden 2003, 2008, 2009 en 2010: een vergelijking, 23 juni 2011

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op