Wat is een RI&E?

19 december 2018

Het doel van een RI&E vanuit de Arbowet is de werkplek en werkzaamheden, waarbij gevaar voor de gezondheid van medewerkers, bezoekers en derden (risico) bestaat, te inventariseren. Maar is het hebben hiervan voor iedere organisatie verplicht? En wat is nu precies een RI&E en wat is precies de betekenis?

De betekenis van RI&E 

Een RI&E (afkorting voor Risico Inventarisatie & Evaluatie) is een systematische methode om risico’s te inventariseren en de gevolgen te evalueren. Vandaar de term RI&E. De term komt het meest voor in de Arbeidsomstandighedenwet. 

Het doel van een RI&E vanuit de Arbowet is de werkplek en werkzaamheden, waarbij gevaar voor de gezondheid van medewerkers, bezoekers en derden (risico) bestaat, te inventariseren. Als die bekend zijn, moeten maatregelen getroffen worden om de risico’s (dus het gevaar) weg te nemen, te verminderen en/of de gevolgen beheersbaar te maken (evalueren). 

Is een RI&E verplicht?

Ja, het hebben van een RI&E is verplicht voor elke organisatie met medewerkers en/of vrijwilligers. Dus niet alleen voor de grote multinational, de landelijk opererende bouwketen, het distributiecentrum, de fabriek op het bedrijventerrein of de plaatselijke groetenboer maar ook de voetbalvereniging, de kerk en het buurthuis. Uiteraard is de omvang van de RI&E wel verschillend, want de risico’s zijn verschillend en soms minder in aantal.

Tijdens de uitvoering van de RI&E wordt gekeken naar de risico’s voor de gezondheid en veiligheid van alle aanwezige personen. Beeldschermwerk, werken op hoogte en zwaar lichamelijk werk zijn vaak voor de hand liggende risico’s. Maar wat te denken van klimaat, verlichting, trilling, gevaarlijke stoffen, psychosociale arbeidsbelasting. Risico’s die niet zo voor de hand liggen en vaker aanwezig zijn dan menigeen denkt. De gevolgen zijn vaak geen ongeval of op een andere manier direct zichtbaar. Deze gevolgen kennen een geschiedenis en ontstaan langzaam, maar kunnen ontaarden in ziekten waarvan het herstel vaak lang duurt.

Is een RI&E zelf uit te voeren?

Ja, het is mogelijk zelf een RI&E uit te voeren. Daarvoor zijn verschillende methodes beschikbaar, die verschillende invalshoeken belichten. Het is van belang dat alle risico’s worden benoemd en daar ligt de begrenzing. Niet iedereen ziet alles en al zeker niet iemand die intern werkzaam is. Vaak ontstaat er een zekere vorm van bedrijfsblindheid. Het is raadzaam om een ander mee te laten kijken en voor sommige bedrijven ook verplicht, want vanaf een zeker aantal werknemers moet een gecertificeerde veiligheidskundige, arbeidshygiënist, arbeid- en organisatiedeskundige of bedrijfsarts (kerndeskundigen) de RI&E toetsen. Zij beoordelen onder andere of alle in de branchebekende risico’s zijn benoemd, maar nemen niet de verantwoordelijkheid voor een goede en complete RI&E.

Meer weten over RI&E?

Wilt u hulp bij het maken van een RI&E of wilt u meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op