Bouwhelm en bouwtekeningen voor het uitvoeren van een RI&E

Waarom is een RI&E belangrijk?

Lees hieronder waarom een RI&E belangrijk is en hoe deze kan helpen bij een verbouwing of vervanging van machines, maar ook de rol van de preventiemedewerker in de RI&E.

Vaak horen we vanuit het midden- en (zeer)kleinbedrijf de opmerking dat een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, kortweg RI&E, eigenlijk niet belangrijk en alleen maar lastig is. Ze weten dat hun medewerkers de risico’s van het werk moeten kennen, maar vaak wordt er vanuit gegaan dat de medewerkers de gevaren zelf wel weten en zien. Maar hoe weet je zeker dat jouw medewerkers alle gevaren zien (en willen zien)? En hoe weet je zeker dat ze de juiste voorzorgsmaatregelen nemen, als je ze het nog nooit verteld hebt?

Niet alleen op dit punt is het uitvoeren van een RI&E belangrijk, maar ook om mee te nemen als er een verbouwing plaatsvindt of een machine vervangen of aangepast wordt. Dan krijgt die RI&E ineens een andere lading. Dan kun je hem gebruiken voor je investeringsplan of opleidingsplan. Dan zou er zo maar eens uit kunnen komen dat een aanwezig risico, waarvoor medewerkers allerlei zaken moeten organiseren (afschermen, collega’s wegsturen, persoonlijke beschermingsmiddelen) of de bedrijfshulpverlening allerlei cursussen heeft moeten volgen, door een relatief kleine investering weggenomen kan worden.  

Zie een RI&E daarom niet alleen als iets wat lastig is, maar juist als een kans om met andere ogen naar het bedrijf te kijken.

Bord met de tekst Risk Assessment voor het uitvoeren van een RI&E

De RI&E is een verplichting vanuit de Arbeidsomstandigheden wet (Arbo-wet). Daar staat: Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt (art 5, lid 1 Arbo-wet) en Een plan van aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen in verband met de bedoelde risico's en de samenhang daartussen, maakt deel uit van de risico-inventarisatie en -evaluatie (art 5, lid 2 Arbo-wet). Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voegt daaraantoe: Het is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid te bevorderen.

De preventiemedewerker heeft een belangrijke rol in het uitvoeren van de RI&E. Hij/zij kan deze zelf uitvoeren of aanspreekpunt zijn voor een externe partij die de RI&E uitvoert. De betrokkenheid van de preventiemedewerker is van groot belang om te zorgen dat dit op de juiste manier geïmplementeerd wordt in de organisatie.

Louis Nijland preventiemedewerker bij Inprevo

Heb jij hulp nodig bij het uitvoeren van een RI&E?

Neem contact op met Louis Nijland, de preventiemedewerker van Inprevo: info@inprevo.nl of 088 61 61 400.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op