BHV cursus Hengelo

BHV cursus Hengelo

Een BHV cursus in Hengelo volgen? Inprevo is een bekende naam in de wereld van veiligheidsopleidingen voor werknemers. Verspreid over maar liefst vier locaties in Nederland worden ruim 25 cursussen aangeboden. Hierbij ligt een sterke focus op het onderdeel bedrijfshulpverlening, met cursussen als BHV Basis, BHV Herhaling en Ploegleider BHV. 

Wat leer je tijdens een BHV cursus? 

BHV’ers nemen een belangrijke rol in bij noodsituaties en calamiteiten. Zij dragen bij aan de interne veiligheid van een organisatie. Wanneer er zich een dergelijke situatie voordoet, wordt er naar een bedrijfshulpverlener gekeken voor het verlenen van eerste hulp na bijvoorbeeld een ongeval of lichamelijk letsel. Maar ook het begeleiden van een ontruiming, zoals het aanwijzen van een verzamelpunt of het bepalen van een evacuatieroute behoort tot de taken van een BHV’er. Ten slotte wordt er ook verwacht dat deze personen een (beginnende) brand kunnen blussen met behulp van blusmateriaal. Vandaar dat deze onderdelen ook terugkomen in een BHV training in Hengelo, als ook op onze andere locaties

Als BHV cursist wordt je onder andere getraind in: 

  • Levensreddende Eerste Hulp (LEH), inclusief reanimatie en het gebruik van een AED 

  • Brandbestrijding en Ontruiming, zoals het gebruik van blusmiddelen en de voorbereidingen van een ontruiming

Scenariobased trainen in Hengelo

Belangrijk voor een toekomstig of huidige BHV’er is dat hij/zij om kan gaan met onverwachte situaties. Centraal binnen onze cursus staat het scenariobased trainen. Dit betekent dat doormiddel van realistische scenario’s geleerd en getoetst wordt hoe je moet handelen in geval van nood. Je leert door te doen! Dit biedt bovendien de mogelijkheid om op specifieke risico’s in te gaan die van toepassing zijn op een bedrijf of organisatie.

 Een BHV training in Hengelo volgen bij Inprevo? Bekijk dan een actueel overzicht van onze cursussen. Hierbij zijn direct alle beschikbare data te bekijken en kunt u zich eenvoudig online inschrijven!

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op