BHV oefening

BHV oefening

De veiligheid in uw organisatie is van groot belang. Om de kennis en vaardigheden van BHV’ers op peil te houden, kunt u kiezen voor een BHV oefening van Inprevo. Zo weten uw BHV’ers altijd wat hen te doen staat, en kunnen zij in geval van calamiteiten snel en adequaat handelen. De BHV oefeningen van Inprevo dragen bij aan een goede veiligheidscultuur in uw organisatie.

RI&E

De basis van een BHV oefening begint bij een RI&E (afkorting voor Risico Inventarisatie & Evaluatie). Een RI&E is een systematische methode om risico’s in kaart te brengen en de gevolgen te evalueren. De afkorting komt het meest voor in de Arbeidsomstandighedenwet. Een RI&E, dat verplicht is vanuit de Arbowet, inventariseert de werkplek en werkzaamheden, waarbij gevaar voor de gezondheid van medewerkers, bezoekers en derden bestaat. Als er risico’s bekend zijn, moeten maatregelen getroffen worden om deze weg te nemen, te verminderen en/of de gevolgen beheersbaar te maken (evalueren).

Het hebben van een RI&E is verplicht voor elke organisatie, ongeacht welke grootte, met medewerkers en/of vrijwilligers. De omvang van de RI&E is verschillend, afhankelijk van de grootte van de organisatie. Na het uitvoeren van een RI&E volgt het opstellen van een ontruimingsplan.

Ontruimingsplan

Bent u een eigenaar van een pand met brandmeldinstallatie? Dan is het verplicht om een ontruimingsplan te laten opstellen. Een ontruimingsplan wordt opgesteld om ervoor te zorgen dat in geval van nood zoveel mogelijk mensen veilig uit het gebouw komen. Om dit zo veilig en gestructureerd mogelijk te laten verlopen, wordt dit zorgvuldig vastgelegd in een ontruimingsplan.

Door het plan toe te lichten en BHV oefeningen te doen, zal er in geval van een noodsituatie minder snel paniek uitbreken.

In ieder ontruimingsplan staan gegeven zoals het aantal personen personeel, de BHV’ers, de directie, en hoe het gebouw eruitziet. Een accurate ontruimingsplattegrond is essentieel, met hierin opgenomen de BHV-benodigdheden en de verzamelplaats. Vervolgens wordt de ontruimingsprocedure genoteerd met benodigde stappen voor een veilige ontruiming. Om dit soepel te laten verlopen, worden er mensen aangewezen die verantwoordelijk zijn voor bepaalde onderdelen uit de procedure.

Ontruimingsoefening

Een ontruimingsoefening is één van de BHV oefeningen die voortvloeit uit het ontruimingsplan. In het geval van nood is het van belang dat uw medewerkers binnen een split second weten wat ze te doen staat. Risico’s moeten voorkomen worden of ingedamd worden. Daarom is het belangrijk om regelmatig ontruimingsoefeningen te doen, en te oefenen met het uitvoeren van een bedrijfsnoodplan.

Waarom voert u ontruimingsoefeningen uit?

Naast dat het de veiligheid en gezondheid van uw organisatie verbeterd, bent u jaarlijks verplicht om ontruimingsoefeningen te houden. De ontruimingsoefeningen helpen de geldende procedures en plannen te testen, en verkleinen de risico's op ongevallen in een noodsituatie.

Uit de Arbowet komt voort dat elke werkgever in Nederland aan BHV (bedrijfshulpverlening) dient te doen. Elk bedrijf moet voorbereid zijn op calamiteiten en branden, eerste hulp verlenen en het gebouw kunnen ontruimen. Elk bedrijf moet minimaal één of meerdere bedrijfshulpverleners hebben. Hoeveel BHV’ers er precies ingezet moeten worden hangt af van de grootte van het bedrijf. Deze BHV’ers hebben een BHV-cursus gevolgd en zijn daarom in staat om hulp te verlenen in geval van incidenten. Zij kunnen branden blussen, eerste hulp verlenen en gebouwen veilig evacueren.

Om een BHV’er vaardig te houden is de cursus BHV herhaling noodzakelijk. Zo kan een BHV’er adequaat optreden tijdens calamiteiten en alles goed onder controle houden. Door de BHV cursus jaarlijks te herhalen zal de BHV-basis verlengd worden.

Wat is het resultaat van een ontruimingsoefening?

Door het houden van een ontruimingsoefening kan er geanalyseerd worden of een ontruimingsplan goed functioneert. Na het uitvoeren hiervan analyseert een specialist de bevindingen en hij of zij noteert wat er goed gaat en wat er beter kan. Eventueel worden de bevindingen gecontroleerd door de brandweer na een incident of calamiteit. Verder kan een veiligheidsregio controleren of ontruimingsorganisatie goed is ingericht.

Scenario’s

Om een realistische situatie na te bootsen maken we gebruik van scenario’s. Denk hierbij aan een brandscenario of een andere situatie waarbij ontruiming noodzakelijk is, of een combinatie hiervan.

Tijdens brand en ontruimingsscenario’s kunnen medewerkers of andere bezoekers gewond raken. De situatie zelf kan hier een aanleiding voor zijn, maar ook tijdens het ontruimen kunnen er incidenten voordoen. Voor een levensechte oefening kan er een lotusslachtoffer (Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers) ingezet worden. Uw organisatie is door het oefenen van meerdere scenario’s in staat om adequaat te reageren tijdens calamiteiten.

Wat kan Inprevo voor u betekenen?

Het is dus van groot belang dat uw veiligheidsorganisatie zo goed mogelijk georganiseerd is. Een ontruimingsplan is een essentieel onderdeel tijdens incidenten. Inprevo ondersteunt uw BHV-organisatie en medewerkers met BHV oefeningen zodat deze optimaal worden uitgevoerd. Onze specialisten adviseren u ook over de frequentie en moeilijkheidsgraad van de oefeningen.

Uw veiligheidsvraagstukken zijn bij Inprevo in goede handen. Dankzij onze jarenlange ervaring in de veiligheidsbranche kunt u de begeleiding en het advies tijdens BHV oefeningen met zekerheid uit handen geven. Inprevo neemt de mogelijkheden graag met u door.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op