Herhaling

Coördinator/Hoofd BHV (operationeel) Herhaling

Om de veiligheid en gezondheid binnen je bedrijf op peil te houden, kun je je als Coördinator/Hoofd BHV laten bijscholen. Zo houd je je vaardigheden op peil.

Prijs
€ 330,00 excl. BTW
Duur
1 dag
Locatie
Houten, Rotterdam

Om de veiligheid en de gezondheid binnen je bedrijf op peil te houden, moeten beleidsplannen en BHV organisatie bij iedere verandering in het bedrijfspand, omgeving, organisatie of de wet- en regelgeving herzien en geactualiseerd worden. Ter ondersteuning van dit proces kun je je als Coördinator/Hoofd BHV laten bijscholen.

De Coördinator/Hoofd BHV Herhaling van Inprevo is bedoeld om in de praktijk ondervonden problemen op te lossen door deze voor te leggen aan de docent en collega Coördinator/Hoofd BHV’ers. Ook worden er opnieuw diverse cases uitgewerkt. Indien van toepassing, wordt tijdens deze nascholing ingegaan op relevante ontwikkelingen op het gebied van wettelijke eisen en richtlijnen.

Daarnaast is de nascholing bedoeld om vaardigheden op peil te houden en kennis van de diverse deelgebieden van bedrijfshulpverlening te actualiseren, te verbreden en naar praktijksituatie te vertalen. Wanneer de opleiding met goed gevolg wordt afgerond, ontvangt de cursist een certificaat. Om op de hoogte te blijven van de geldende BHV-richtlijnen en om als Coördinator/Hoofd BHV’er competent te blijven, adviseren wij jaarlijks de Coördinator/Hoofd BHV Herhaling te volgen. 

Scenariobased trainen 

Onze cursisten worden scenariobased getraind. Dat wil zeggen dat zij door middel van realistische scenario's leren te handelen in geval van nood. Geen ellenlange presentaties, maar leren door te doen! Door de praktijkgerichte scenario's worden de deelnemers in staat gesteld situaties in te schatten en adequaat te handelen volgens de juiste procedure. Scenariobased trainen zorgt ervoor dat specifieke bedrijfsrisico's worden getraind. 

Doelgroep

Aan de herhalingstraining kan een ieder deelnemen die in het bezit is van een geldig certificaat Coördinator/Hoofd Bedrijfshulpverlening.

Coördinator/Hoofd BHV (operationeel) Herhaling in Amsterdam, Rotterdam, Houten (Utrecht), Enschede, Leiden en op klantlocatie

De cursist wordt getraind in:

  • kennismaking en uitwisseling ervaringen;

  • ontwikkelingen BHV in wettelijk kader;

  • praktijkoefeningen met aandacht voor communicatie, operationeel leiderschap, mensen, middelen en materialenontwikkelen, uitvoeren en evalueren van een oefening;

  • operationeel leiderschap aan een BHV-organisatie;

  • salvage en BHV.

Minimale eisen

Deelnemers dienen in het bezit te zijn van de diploma’s BHV en Coördinator/Hoofd BHV (operationeel).

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op