Wat is een BHV'er?

Wat is een BHV’er?

Met BHV wordt bedrijfshulpverlening bedoeld: in de Arbowet vastgelegd om ervoor te zorgen dat organisaties in staat zijn om adequaat te kunnen handelen, wanneer de gezondheid en veiligheid van werknemers en aanwezigen in gevaar zijn. In elke organisatie is een andere vorm van bedrijfshulpverlening nodig. Elke werkgever in Nederland is verplicht om maatregelen te treffen om schade en letsel zoveel mogelijk te beperken en te voorkomen.

Waarom is een BHV’er nodig?

Een BHV’er is een medewerker die zich vrijwillig heeft aangemeld of is aangesteld om de veiligheid in het bedrijf te vergroten. Deze persoon heeft BHV Basis gevolgd en onderhoudt zijn vaardigheden door jaarlijks BHV Herhaling te volgen. Een BHV’er is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een incident.

BHV’ers hebben de juiste vaardigheden en competenties om te zorgen voor preventie en op te treden bij incidenten. Bijvoorbeeld bij een brand, ongeval of ziekte weet een BHV’er wat hem of haar te doen staat om mensen in veiligheid te brengen. BHV’ers verlenen eerste hulp, ontruimen het gebouw, blussen bij beginnende branden en zorgen voor de communicatie met externe hulpverleners. Daarnaast zorgen zij voor een goede opvang van de betrokkenen op de verzamelplaats.

Met BHV Basis van Inprevo wordt uw organisatie veiliger

Cursisten kunnen bij Inprevo terecht voor het behalen van BHV Basis. Onze instructeurs bereiden BHV’ers voor op verschillende soorten incidenten en noodgevallen die zich in organisaties kunnen voordoen. Tijdens BHV Basis leggen we de focus op het bijbrengen van elementaire basisvaardigheden.

Met de veiligheidsopleidingen van Inprevo vergroot u uw veiligheidsorganisatie en verbetert u de vaardigheden en competenties van uw medewerkers. In vier moderne opleidingscentra in Nederland kunt u terecht voor ruim 25 cursussen.

Wat kun je met BHV Basis?

Na het behalen van het BHV Basis certificaat kan er een beroep op u worden gedaan bij incidenten of noodsituaties. Door het verlenen van eerste hulp, het begeleiden van een ontruiming of het blussen van beginnende branden, vergroot u de veiligheid en kun je schade en letsel zoveel mogelijk beperken. Met BHV Basis wordt u getraind in:


Levensreddende Eerste Hulp (LEH) incl. reanimatie & AED

  • communicatie: het alarmeren en evacueren van personen

  • het behandelen van letsel 

  • reanimatie en bedienen AED (Automatische Externe Defibrillator)

  • het communiceren met externe hulpverleners

Brandbestrijding en Ontruiming

  • het bestrijden van een beginnende brand

  • het gebruik van blusmiddelen

  • voorbereiding van een ontruiming

  • systematisch ontruimen

Scenariobased trainen

Onze cursisten worden scenariobased getraind, zodat zij de juiste vaardigheden ontwikkelen. Bij Inprevo geloven we dat juist door realistische en praktijkgerichte scenario’s deelnemers in staat worden gesteld om situaties in te schatten en adequaat te handelen volgens de juiste procedure. In BHV Basis van Inprevo worden bedrijfsspecifieke risico’s nagespeeld, zodat BHV’ers optimaal zijn voorbereid op een incident. Zo is de opleiding niet alleen maar leerzaam en motiverend voor een betere veiligheid, maar ook nog eens leuk.

In één van de unieke indoor Safety Experience Centers van Inprevo leiden we je op tot BHV’er met behulp van een voor ieder herkenbare omgeving. De focus ligt op praktijkgericht oefenen op basis van realistische scenario’s. Leren door te doen staat centraal bij “Scenariobased maatwerk”. 

Certificaat

Wanneer u BHV Basis met goed gevolg afrondt ontvangt u een certificaat. Om op de hoogte te blijven van de BHV-richtlijnen en uw kennis en vaardigheden up-to-date te houden, adviseren wij u om jaarlijks uw certificaat te verlengen met BHV Herhaling.

Om de vraag: ‘Wat is een BHV’er?’ te beantwoorden: een BHV’er draagt zorg voor preventie en treed op bij noodgevallen. Ook een BHV-opleiding volgen? Via onderstaande button kunt u onze BHV Basis bekijken.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op