Brandveiligheidsaudits

Een brandveiligheidsaudit is een volledige en integrale opname van de brandveiligheidsvoorzieningen binnen uw organisatie.

Audit brandveiligheid

Voorafgaand aan de audit gaan we met u in gesprek om de huidige staat van de brandveiligheid zo goed mogelijk vast te leggen. Daarna gaan we over tot documenten onderzoek en een fysieke rondgang door uw gebouw(en). De volgende punten worden hierbij in kaart gebracht:

  • Veiligheidsrisico’s, procedures en werkinstructies;

  • BHV beleid;

  • BHV uitrusting;

  • Ontruimingsplan, ontruimings- en veiligheidsplattegronden;

  • Vluchtroutes en compartimenteringen;

  • Installatie technische voorzieningen (o.a brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie);

  • Handelingsbekwaamheid BHV’ers en

  • Zorg/bedrijfscontinuïteit na een calamiteit of crisis.

Wij richten ons voor wat betreft de BHV op de norm NEN 8112 voor bedrijfsnoodorganisatie (BNO) van bedrijven. De BNO is een van de drie beheersmaatregelen van (brand)veiligheid. Samen met de bouwkundige- en installatie technische maatregelen vormt het een integrale kijk op brandveiligheid, samengevat in de BIO-driehoek. U ontvangt een maatwerk rapportage of uw organisatie al dan niet voldoet aan de huidige wet- en regelgeving en welke voorzorgsmaatregelen eventueel getroffen dienen te worden.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op