Detachering voor ondersteuning van uw veiligheidsregio's

Detachering tijdelijke ondersteuning

Inprevo helpt overheidsorganisaties met het toetsen van bouwplannen aan regelgeving op het gebied van omgevingsvergunningen voor de activiteiten bouwen, brandveilig gebruik en gebruiksmeldingen.

Ondersteuning veiligheidsregio's

Afdelingen van de brandweer of gemeente die verantwoordelijk zijn voor bouwplantoetsing brandveiligheid, advisering brandveiligheid bij omgevingsvergunningen / gebruiksmeldingen, evenementenvergunningen en toezicht & handhaving worden soms overstelpt met extra werk. Dan zijn flexibel in te zetten medewerkers die direct aan de slag kunnen zeer welkom!

Inprevo beschikt over medewerkers met diverse specialismes die op detacheringsbasis kunnen worden ingezet. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bouwplantoetsing brandveiligheid en bouwtoezicht op locatie. Onze mensen:

  • hebben veel ervaring opgedaan bij diverse gemeentes, veiligheidsregio’s en brandweerkorpsen;

  • zijn bekend met het werkveld, de werkwijzen en de diverse softwareprogramma’s;

  • hebben de kernwaarden kwaliteit, productiviteit, continuïteit, inzetbaarheid en flexibiliteit hoog in het vaandel staan.

Wij denken proactief met u mee

Onze mensen brengen meer dan enkel “extra handjes” wanneer het om een bouwplantoetsing op het aspect brandveiligheid gaat. Als deskundigen in het werkveld met een brede ervaring op dit gebied bij andere organisaties kunnen zij, indien gewenst vanuit de organisatie, meedenken over hoe werkprocessen efficiënter en doelmatiger te organiseren. Wat zijn best practises bij andere organisaties die bij uw organisatie toepasbaar zouden zijn? Zijn er ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op het werk en waarop geanticipeerd moet worden? Op deze manier dragen zij direct en indirect bij aan het verder optimaliseren van een afdeling.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op