Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is per 1 januari 2024 ingegaan

10 januari 2024

Als onderdeel van de nieuwe Omgevingswet is ook het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) vanaf 1 januari 2024 in werking gesteld. Nu deze wet in werking is, wat veranderd er dan?

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Met ingang van 1 januari 2024 is de Omgevingswet officieel van kracht gegaan. Deze nieuwe wet heeft als voornaamste doel om diverse voorschriften te bundelen, aangezien deze momenteel verspreid zijn over verschillende wetten, regels en procedures. Het recentelijk ingevoerde Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) valt ook binnen dit kader als vervanger van het Bouwbesluit 2012. Vanaf nu kunt u hierin de regels terugvinden waaraan bouwwerken moeten voldoen.

Een van de meest opvallende veranderingen in het Bbl betreft de structuur van de wetgeving. Het bevat nu afzonderlijke hoofdstukken voor elke bouwfase, waaronder nieuwbouw, bestaande bouw en verbouw. In tegenstelling tot het verleden, waarin deze fasen in één afdeling van het Bouwbesluit 2012 werden samengevoegd, is er nu meer gedetailleerde aandacht voor elke specifieke fase van het bouwproces.

Een andere opvallende wijziging is te vinden in de verplaatsing van definities. Definities die voorheen in hoofdstuk 1 van het Bouwbesluit 2012 werden opgenomen, zijn nu verhuisd naar een bijlage. Deze herstructurering is bedoeld om de wetgeving duidelijker en toegankelijker te maken, waarbij de definities op een overzichtelijke plaats zijn ondergebracht.

Het Bbl streeft naar het creëren van een duurzame, veilige en flexibele leefomgeving, wat tevens een aantal significante veranderingen met zich meebrengt op het gebied van brandveiligheid. Bent u benieuwd naar meer details hierover? Wij hebben de informatie overzichtelijk voor u samengevat.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op