Vincent Borgers: "Er wordt snel gehoor gegeven aan onze  uitvraag en meegedacht in oplossingen. Ik geef Inprevo een dikke 8!”

6 december 2021

Wij zijn in gesprek gegaan met Vincent Borgers. Vincent werkt onder andere voor woningcorporatie Staedion, een partner van Inprevo. In 2017 kreeg Vincent de opdracht om de ambitie op het gebied van brandveiligheid van Staedion te bepalen, het beleid op te stellen en dit uitdragen binnen Staedion. Onze consultant Fabian Willemze helpt Staedion bij deze vraagstukken. In dit interview vertelt Vincent hoe Inprevo zich inzet om de brandveiligheid binnen Staedion te waarborgen en hoe de samenwerking met Inprevo verloopt.

Brandveiligheid binnen Staedion

Vincent: “Eind 2017 kwam het verzoek om  de brandveiligheidsrisico’s van Staedion in kaart te gaan brengen en structureel te gaan in beheersen. Zodoende is er met Inprevo de ambitie bepaald en vertaald naar beleid. Het beleid bestaat onder andere uit een prioriteit gestuurde inventarisatie van de gebouwen, uitvoering van herstelmaatregelen en maatregelen vanuit de zorgplicht. Zo wordt ons personeel opgeleid op het gebied van brandveiligheid zodat zij gevaarlijke situaties kunnen herkennen. Inprevo is onze partner in brandveiligheid, en faciliteert ons in het complete pakket op het gebied van brandveiligheid bij meerdere afdelingen.

Voorbeeld van brand

Vincent: “Wij hebben brand gehad in een complex waar studenten wonen. Gelukkig is de schade zeer beperkt gebleven. Samen met Inprevo zijn wij hierop ingesprongen. Er werd geïnventariseerd wat er aan de hand was, wat de gebreken waren, welke urgente maatregelen er genomen moesten worden, hoe de communicatie richting de huurders moest worden opgepakt en op welke manier de pers te woord moest worden gestaan.”

Samenwerking Staedion en Inprevo

Vincent: “De samenwerking verloopt erg prettig. Het is fijn om een partner te hebben die in alle lagen van de organisatie kan helpen op het gebied van brandveiligheid. Ik vind dat er snel gehoor wordt gegeven aan onze uitvraag, ook als wij speciale verzoeken hebben waarvan er niet direct een beleid op de plank ligt. Zaken worden snel opgepakt en wij worden voorzien van de juiste informatie, mede omdat er veel aandacht uitgaat naar het scherp stellen van de uitvraag. Bij bijzondere vraagstukken kijken we samen hoe we tot een ideale oplossing komen.” 

“Naast onze contractpartners ben ik gaan zoeken welke partijen ons konden op het gebied van brandveiligheid bedienen. Vervolgens heb ik drie partijen gevraagd om een plan van aanpak in te dienen voor onze vastgoedportefeuille en deze te presenteren. Op deze manier wilden wij kijken of deze partijen en Staedion op één lijn zaten. Het plan van Inprevo voorzag in de uitvraag en matchte het beste bij Staedion.

Ervaring met Inprevo

Vincent: “Ik zou Inprevo omschrijven als een bedrijf dat een totaaloplossing biedt voor de uitvraag op het gebied van brandveiligheid. De samenwerking met Inprevo verloopt erg prettig. Er wordt snel gehoor gegeven aan onze  uitvraag en meegedacht in oplossingen. Ik geef Inprevo een dikke 8!”

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op