Laadpalen in gemeenschappelijke parkeergarages en brandveiligheid

21 maart 2023

Kun je als VVE weigeren om elektrische voertuigen in de gemeenschappelijke parkeergarage op te laden en hoe zit het met de brandveiligheid?

Omdat het aandeel aan elektrische auto’s snel stijgt zijn veel laadpalen noodzakelijk. Een elektrische auto heeft extra risico’s bij brand ten opzichte van een auto op fossiele brandstoffen. Maar hoe zit het dan als je eigenaar bent van een appartement in een gebouw met een besloten parkeergarage en kan je daar zomaar een laadpaal in aanbrengen?

Om de verduurzaming van Nederland niet onnodig te vertragen heeft de Rijkoverheid het wetsvoorstel notificatieregeling oplaadpunten VVE’s opgesteld. Dat voorstel is nog niet aangenomen, maar als het in werking treedt dan hoeft een bewoner geen toestemming meer te vragen aan de VVE, maar mag hij gewoon melden dat hij een laadpaal laat installeren. Belangrijk is dan om de juiste voorwaarden te scheppen zodat de kans op brand en ongelukken beperkt blijven. Geadviseerd wordt om gezamenlijk een plan te maken voor het plaatsen meerdere palen, gericht op de toekomst. Het gezamenlijk realiseren van een laadpark zorgt voor lagere kosten en daardoor kunnen eventuele aanvullende veiligheidsvoorzieningen worden getroffen. Benieuwd naar deze voorzieningen? Kijkt u dan bij installatietechnisch advies of neem contact op.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op