Het oefenen en instrueren van de BHV-organisatie op stations gebeurt normaal op locatie. Hierbij wordt altijd geprobeerd om in één oefening zoveel mogelijk personeel aan te laten sluiten. Beide voorwaarden passen echter niet in de huidige coronamaatregelen. Vanuit de regelgeving heeft NS echter wel de verplichting om aantoonbaar te maken dat de BHV-organisatie functioneert en geoefend is.

Om die reden heeft Inprevo naar mogelijkheden gezocht om de BHV-oefeningen op afstand uit te voeren. Eén van die mogelijkheden is een video-instructie met een vragenlijst. De vragen zullen gaan over de onderwerpen die we in de video hebben behandeld. De vragenlijst zal gestuurd worden door de teammanager met de vraag om deze ingevuld retour te sturen.

 Kunt u de vragenlijst binnen 2 weken na het bekijken van de video invullen? Veel succes!

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op