Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Consultancy

Veiligheid binnen organisaties betekent dat u moet zoeken naar de juiste mix van veiligheidsaspecten voor gebouw, installaties en voor de mensen binnen de organisatie. Ons BHV- en Fire Safety Consultancy team adviseert klanten hoe veilig te werk te gaan.

Calamiteitenplan

In geval van ongevallen, brand of andere calamiteiten is het zaak om het bedrijfsgebouw zo snel mogelijk te ontruimen en overheidsinstanties te alarmeren. Om hierin duidelijkheid te verschaffen, is het voor bedrijven verplicht een calamiteitenplan te hebben. Maar wat is dat nu precies? En wat moet hierin verwerkt worden?

OFFERTE OPVRAGEN

Is een calamiteitenplan/veiligheidsplan verplicht?

Om zo optimaal mogelijk voorbereid te zijn op calamiteiten, is de aanwezigheid van een calamiteitenplan (veiligheidsplan) verplicht voor ondernemingen in Nederland. Daarnaast is het verplicht om een bedrijfshulpverlener (BHV’er) te hebben. Lees meer hierover in artikel 15 van de Arbowet.

Inhoud van een calamiteitenplan

In geval van een noodsituatie wordt er al snel gedacht aan een grootschalig voorval, zoals een uitslaande brand of zelfs een bommelding. Maar feitelijk kan dit elke situatie in een bedrijfsgebouw zijn die het welzijn van het bedrijf, de medewerkers en de directe omgeving in gevaar kunnen brengen.

 

In een dergelijk plan wordt een overzicht gemaakt van o.a. instructies, alarmering, de verzamelplaats en tekeningen van het gebouw. Concreet betekent dit dat de volgende onderdelen worden opgenomen in het plan:

  • Namen en contactgegevens BHV’ers
  • Overzicht van alarmnummers
  • Locatie van blus- en EHBO-middelen
  • Locatie van noodkaarten en plattegronden
  • Instructies voor het personeel
  • Wie actie neemt tot het ontruimen
  • Welke persoon de calamiteit meldt bij hulpinstanties
  • Wat te doen bij een bommelding, terreuractie(s), ordeverstoringen, etc.

Andere aandachtspunten calamiteitenplan

Naast de aanwezigheid van een calamiteitenplan is het natuurlijk altijd verstandig om rekening te houden met noodsituaties en hier zo goed mogelijk op voorbereid te zijn. Een goede start is de verplichte RI&E (Risico Inventarisatie en -Evaluatie). Hierbij worden mogelijke risico’s in kaart gebracht en wordt in een plan direct aangestuurd op mogelijke oplossing hiervan.

 

Daarnaast raadt Inprevo aan om voldoende personeel te scholen als bedrijfshulpverlener, die eerste hulp kunnen verlenen in geval van een noodsituatie. Verder kunnen er diverse scans en oefeningen worden uitgevoerd om de veiligheid van bedrijfsgebouwen nog verder te verbeteren. Denk hierbij aan het uitvoeren van een brandscan of het organiseren van een ontruimingsoefening.

Een calamiteitenplan opstellen

Natuurlijk kunt u zelf aan de slag met het opstellen van een veiligheidsplan. U kunt het echter ook uitbesteden aan een professional. Inprevo heeft jarenlange ervaring op het gebied van Safety Consultancy en staat hier dagelijks vele ondernemingen in bij.

Een calamiteitenplan nodig in Rotterdam, Houten, Amsterdam of Goes?

Wij helpen u dan ook graag met het opstellen van een calamiteitenplan voor uw bedrijfsgebouw. Neem vrijblijvend contact op om naar de mogelijkheden te informeren!

Offerte opvragen